Flasker, kanner og brett

Bottles, pots, cans and trays

Her finner du informasjon om avfallstypen flasker, kanner og brett av plast. Du kan også laste ned utskriftsvennlig sorteringsmerke som PDF.

Flasker, kanner og brett
Flasker, kanner og brett
Bilde av flasker, kanner og brett.
Avfallsgruppe

Plast

Fraksjonsnummer

1721

Dokumenter for nedlastning
Ja takk flasker, kanner og brett Ja
  • Tomme flasker, bokser, kanner og brett av plast brukt til emballasjeformål
  • For eksempel spylervæskekanner
Nei takk flasker, kanner og brett Nei
  • Produktrester
  • Oljekanner og annen emballasje fra farlig avfall

Videre behandling av flasker, kanner og brett

Materialgjenvinnes til nye plastprodukter som for eksempel oppvaskbørster, kabelbeskyttere og plastplanker.

Generell informasjon

Annet

Vi oppfordrer til at kanner leveres uten kork for å være sikre på at de er tomme og drypptørre.

Fraksjonsnummer 1721
Avfallstype Flasker kanner brett