Rent trevirke

Clean wood

Her finner du informasjon om avfallstypen rent trevirke. Du kan også laste ned utskriftsvennlig sorteringsmerke som PDF.

Rent trevirke
Rent trevirke
Bilde av rent trevirke.
Avfallsgruppe

Trevirke

Fraksjonsnummer

1141

Dokumenter for nedlastning
Ja takk rent trevirke Ja
  • Rent og ubehandlet trevirke
Nei takk rent trevirke Nei
  • Behandlet trevirke
  • Impregnert trevirke
  • Kebony wood og Royal impregnert trevirke
  • Asfalterte plater
  • Gips
  • Laminat
  • Siporex
  • Sponplater
  • Gjenstander av metall, stein o.l. som kan ødelegge utstyr

Videre behandling av rent trevirke

Rent trevirke kvalitetssikres ved mottak og kvernes til flis. I prosessen skilles magnetiske metaller ut for materialgjenvinning. Ferdig flis omsettes til kraftvarmeverk i Norden for produksjon av fjernvarme. Rent trevirke kan også benyttes som råstoff i sponplateproduksjon. På denne måten kan man oppnå materialgjenvinning av trevirke.

Fraksjonsnummer 1141
Avfallstype Rent trevirke