Søk etter avfallstyper

Skriv inn avfallstypen eller avfallsnummeret du vil finne mer informasjon om i søkefeltet.

Rent trevirke

Clean wood

Her finner du informasjon om rent trevirke. Du kan også laste ned utskriftsvennlig fraksjonsmerke som PDF, dette kan henges opp for å hjelpe de ansatte med å sortere.

Rent trevirke
Bilde av rent trevirke.

1141

Last ned fraksjonsmerke for Rent trevirke
Fraksjonsmerke/skilt

pdf, 63,92 kb

Ja takk rent trevirke

  • Rent og ubehandlet trevirke

Nei takk rent trevirke

  • Behandlet trevirke
  • Impregnert trevirke
  • Kebony wood og Royal impregnert trevirke
  • Asfalterte plater
  • Gips
  • Laminat
  • Siporex
  • Sponplater
  • Gjenstander av metall, stein o.l. som kan ødelegge utstyr

Videre behandling av rent trevirke

Treverk kvalitetssikres ved mottak og kvernes til flis. I prosessen skilles magnetiske metaller ut for materialgjenvinning. Ferdig flis omsettes til kraftvarmeverk i Norden for produksjon av fjernvarme. Rent trevirke kan også benyttes som råstoff i sponplateproduksjon. På denne måten kan man oppnå materialgjenvinning av trevirke.

Avfallsstoffnummer 1141
Avfallstype Rent trevirke