Produktsøk

Søk etter produkter og utstyr i søkefeltet.

Komprimerende utstyr

Her finner du en oversikt med komprimatorer og emballasjepresser som Ragn-Sells kan levere. Vi ser frem til å høre fra deg dersom du har noen spørsmål.

Bergmann APB 1620 krokkomprimator

Bergmann APB 1620 krokkomprimator egner seg godt for alle typer restavfall og leveres i størrelsene 14m3, 18m3 og 20m3.

Bergmann MPB 907 krokkomprimator

Bergmann MPB 907 krokkomprimator egner seg godt for fuktig avfall og leveres i størrelsene 14m3, 18m3 og 20m3.

MBT krokkomprimator

MBT krokkomprimator egner seg godt for tørt avfall som papp, plast og tørt restavfall. Leveres i størrelsene 16-20m3.

Bergmann MPB 414 liftkomprimator

Bergmann MPB 414 liftkomprimator egner seg godt for fuktig avfall og leveres i størrelsene 8m3, 10m3 og 12m3.

MBT liftkomprimator

MBT liftkomprimator egner seg godt for tørt avfall som papp, plast og tørt restavfall.

Bergmann rullekomprimator

Bergmann rullekomprimator tar liten plass og komprimerer avfall i 600 liter beholder, 800 liter beholder eller sekk på pall.

Bergmann RP 7700 Jumbo rullekomprimator for treverk

Bergmann RP 7700 Jumbo rullekomprimator komprimerer treverk i krokcontainere.

Nättraby emballasjepresse NP 60

Nättraby emballasjepresse NP 60 er en kompakt presse for papp- og plastemballasje som kun behøver 0,93m2 gulvplass.

Nättraby emballasjepresse NP 80

Nättraby emballasjepresse NP 80 er den mest solgte standardpressen for papp- og plastemballasje, vi har også flere modeller i den samme serien.

Nättraby emballasjepresse NP 100

Nättraby emballasjepresse NP 100 passer godt for store esker og volumer av plast og papp, med sin store innkaståpning.

Nättraby presse for restavfall NP4W

Denne maskinen presser restavfall rett ned i 400 liters forsterket plastbeholder som trilles ut på hjul.

HSM 860 max emballasjepresse

HSM 860 max emballasjepresse er en industripresse med presskraft på hele 53 tonn.