Produktsøk

Søk etter produkter og utstyr i søkefeltet.

VacuSan vakuum teknologi

VacuSan vakuum teknologi sørger for lukt-, virus- og bakteriefri håndtering av avfall.

VacuSan vakuum maskin

VacuSan vakuum maskin for helsesektoren forbedrer lukt, hygiene og intern logistikk. Den reduserer også antall transporter og kostnad ved avfallshåndtering.

Klappy avfallsstativ til VacuSan

Klappy avfallsstativ til VacuSan vakuum maskin sørger for oppsamling, midlertidig lagring og transport av avfall.

Gul avfallssekk til VacuSan

Gul laminert 90 liter avfallssekk / pose for smittefarlig avfall til VacuSan vakuum maskin.

Transparent avfallssekk til VacuSan

Transparent / klar laminert 90 liter pose til VacuSan vakuum maskin.