reThink kundesertifisering

Med reThink kan din bedrift ta det første sirkulære steget. reThink bevisstgjør hva som skal til for at vi ikke skal sløse med jordas ressurser, slik kan vi sammen nå FNs bærekraftsmål. Bli med på en bærekraftig fremtid.

Hva får du med reThink?

reThink gir deg en årlig gjennomgang av avfallshåndteringen. Etter gjennomgangen mottar din bedrift en rapport som viser hvilke elementer som kan optimaliseres. Du vil også få muligheten til å gjennomføre et digitalt kurs i sirkulær økonomi og FNs bærekraftsmål.

Et sertifikat med årlig rating på hvordan din bedrift utnytter ressursene som ligger i avfallet utstedes til alle våre kunder som er med på reThink. Det finnes fire nivåer på sertifikatet, som defineres basert på en rekke kriterier. Gjennom reThink er bedriften din også med på et samarbeid med en non-profit organisasjon, der vi sammen jobber for en mer bærekraftig planet.

Ser på hele avfallsflyten

Under den årlige gjennomgangen av avfallshåndteringen går vi gjennom hele avfallsflyten, og sørger for at din bedrift til en hver tid har de beste løsningene for miljøet, og med tanke på utnyttelse av ressurser. Vi deler vår kunnskap om hvorfor de verdifulle materialene skal sorteres ut, slik at de kan resirkuleres og brukes om og om igjen. Dette må til for at din bedrift skal ta det første sirkulære steget. I tillegg vil bedriften få innspill på hva dere trenger å gjøre for å minimere mengden avfall. reThink skal bidra til høyere ressursutnyttelse av din bedrifts avfall.

God avfallshåndtering reduserer fotavtrykket!

Det finnes en rekke sertifiseringer som inspirerer bedrifter til å tenke mer miljøvennlig. Felles for alle disse, er at god avfallshåndtering er avgjørende for å redusere fotavtrykket som bedriften etterlater.

Med reThink vil du kunne få en mer kostnadseffektiv, miljøvennlig og oppdatert avfallsløsning. På grunn av at din bedrift mottar en grundig rapport, kan nødvendige tiltak settes i gang så fort som ønskelig.

Sirkulær økonomi

Sirkulær økonomi

Sirkulær økonomi handler om å etterstrebe gjenbruk, ombruk, materialgjenvinning og deling.

Suge- og spyletjenester

Suge- og spyletjenester

Vi tilbyr et bredt spekter av suge- og spyletjenester som dekker de fleste behov. Det er døgnvakt for disse tjenestene.

Trykk her for å finne ut mer om What a waste.

What a waste

Avfall er en skattekiste full av viktige råvarer som kan brukes på nytt. Finn ut mer om Ragn-Sells sin kampanje "What a waste".