Et nytt syn på avfall

I flere hundre år har vi mennesker utvunnet nye råvarer uten å tenke på morgendagen. Vi produserer mat, fremstiller produkter, bygger hus og veier. Når det vi har laget har utspilt sin rolle, blir det til avfall. Så begynner vi på nytt igjen.

I dag vet vi at utvinning av naturressurser og produksjon av nye materialer står for halvparten av verdens klimautslipp og utgjør 90 prosent av trusselen mot biologisk mangfold. Snart er det slutt på jordas ressurser.

Fra sløseri til sirkulært

Men det finnes en løsning. Avfallet er nemlig en ordentlig skattekiste full av viktige råvarer som kan brukes på nytt. Det eneste som kreves er at vi endrer hvordan vi ser på det. Med dagens lovgivning er det nemlig billigere å utvinne nytt enn å bruke det vi allerede har. For et sløseri, eller hva?

Hos Ragn-Sells kan fiskeavføring bli til fornybar energi og aske kan bli til metall og salter. Men vi vil gjøre mer. For dersom verdensøkonomien blir bare ti prosentpoeng mer sirkulær, har vi fremdeles gode muligheter til å nå klimamålene.

Så hvorfor tenke nytt? Tenk sirkulært.

Eksempler sirkulære tanker og løsninger

Norsk fiskebæsj kan erstatte russisk gass og fosfor

Vi elsker fiskebæsj fremfor russisk gass

10 ting du kanskje ikke visste om den sirkulære økonomien

10 ting du kanskje ikke visste om den sirkulære økonomien