Miljøsertifikat
Her kan du som aktiv kunde av Ragn-Sells AS søke om å få et miljøsertifikat.

Søk om å få miljøsertifikat

Dersom din bedrift er aktiv kunde av Ragn-Sells AS med et ryddig kundeforhold, kan du sende oss en søknad om å motta miljøsertifikat her. Sertifikatet bekrefter at ditt firma leverer avfallet til oss for miljøriktig håndtering.