Blandet avfall

Blandet avfall (restavfall)

Her finner du informasjon om blandet avfall (restavfall). Du kan også laste ned utskriftsvennlig fraksjonsmerke som PDF, dette kan henges opp for å hjelpe de ansatte med å sortere.

Ja takk, dette kan du sortere som blandet avfall (restavfall).

 • Avfall som ikke skal kastes i rene fraksjoner eller som brennbart avfall

Nei takk, dette kan du ikke sortere som blandet avfall (restavfall).

 • Farlig avfall (maling, batterier, impregnert trevirke o.l.)
 • Gulvbelegg som inneholder Ftalater
 • Elektrisk og elektronisk avfall (alt som går på strøm eller batteri)
 • Dekk
 • Matavfall
 • Flytende avfall
 • Rene masser (jord, stein, tegl, takstein, fyllmasse, eller betong)
 • Vinduer produsert mellom 1965 og 2005
 • Forurensede masser
 • Gips
 • Isolasjon

Behandling blandet avfall (restavfall)

 • Kvalitetssikres og sorteres til ulike fraksjoner som går videre til material- eller energigjenvinning, en liten andel deponeres
Navn Blandet avfall (restavfall)
Avfallsstoffnummer 9912