SmartBag stor 2000 liter

SmartBag stor 2000 liter er den største avfallssekken på markedet og passer perfekt til byggavfall som dører, stendere m.m.

Om SmartBag stor

Stor SmartBag er et fint supplement til container og passer til for eksempel blandet avfall, trevirke, papp og annet sortert avfall. På grunn av at den er over 2 meter lang passer den perfekt til byggavfall som dører, stendere og annet større avfall. Stor SmartBag kan ikke benyttes til masser. Den tar liten plass, og gir deg fleksibilitet.

Privatpersoner og boligselskaper kan bestille SmartBag i nettbutikken
Våre bedriftskunder kan bestille SmartBag i kundeportalen

Sertifisert avfallssekk

SmartBag stor er en sertifisert avfallssekk, med tillatt maksvekt 1000 kilo. Det er viktig å være klar over hvilken type avfall som kan benyttes i sekken. Farlig avfall som har emballasjekrav er ikke tillatt å sortere i SmartBag. Ulovlig type avfall i sekk eller overvekt vil bli avvist av sjåfør. Kontakt oss dersom du lurer på mer rundt dette.

SmartBag avfallssekker hentes med kranbil, i så tilfelle er det viktig at avfallssekken plasseres maks 5 meter fra et sted hvor kranbilen kan parkere. Husk at kranbil trenger plass i høyden, pass på at SmartBag ikke plasseres i nærheten av strømførende ledninger o.l. Ved plassering av henteklare sekker er det også viktig at sekkene ikke kan føre til farlige situasjoner for naboer og forbipasserende, på fortau må det sørges for minst 1,5 meter passasje til fotgjengere. Sett aldri sekker inntil husvegg eller annet brennbart materiale.

Spesifikasjoner

0200008
2200mm x 1000mm x 950mm
1000 kg
2000 liter
Hvit
SmartBag avfallssekk