Avfallskategori - Elektrisk og elektronisk avfall (EE-Avfall)

EE-avfall

Her finner du en oversikt over avfallstyper knyttet til EE-avfall.

Avfallstyper tilknyttet EE-avfall

Her finner du en oversikt over avfallstyper tilknyttet kategorien EE-avfall. Trykk deg inn på relevant avfallstype, her finner du informasjon om kildesortering av avfallstypen/fraksjonen. I tillegg er også avfallstoffnummer, bilder, skilt for nedlastning m.m tilgjengelig.