Kildesortering - Ragn-Sells sin sorteringsguide for avfall.

Guide for kildesortering

Her finner du vår guide for kildesortering, under hver kategori finner du avfallstyper som hjelper deg med kildesorteringen. Benytt gjerne søkefeltet.

Nasjonal merkeordning

Vi har organisert vår guide for kildesortering med avfallskategorier, under hver kategori finner du relevante avfallstyper med all nødvendig informasjon. All merking er i henhold til nasjonal merkeordning for avfall.

Du kan laste ned høyoppløselige fraksjonsmerker (A3) som kan skrives ut eller sendes til trykkeri på siden for hver avfallstype. Har du spørsmål eller ønsker om merking til din bedrift, ser vi frem til å høre fra deg.

Påbud gjennomsiktige avfallssekker

Ved bruk av avfallssekker skal disse være gjennomsiktige/transparente, slik at våre ansatte skal kunne se hva de inneholder. All bruk av fargetette avfallsekker vil bli gebyrlagt.

Avfallskategorier

Hvorfor kildesortere?

Myndighetene, kundene og omgivelsene dine forventer at du kildesorterer avfallet, alle vet at det er bra for miljøet. Avfall er råvarer som kan gjenvinnes til nye produkter dersom det blir sortert riktig, enkelte avfallstyper kan du faktisk få betalt for. Om avfallet ikke kildesorteres må vi i Ragn-Sells sortere dette hos oss, dette kan føre til høyere kostnader og sorteringstillegg.