Frityrolje

Frityrolje

Her finner du informasjon om avfallstypen frityrolje. Du kan også laste ned utskriftsvennlig fraksjonsmerke som PDF, dette kan henges opp for å hjelpe de ansatte med å sortere.

Ja takk, dette kan du sortere som frityrolje.

  • Frityrolje

Nei takk, dette kan du ikke sortere som frityrolje.

  • Emballasje og annet som ikke er frityrolje

Behandling matavfall

  • Materialgjenvinnes til biodrivstoff eller biogass
Navn Frityrolje
Avfallsstoffnummer 1121