Guide sortering

Søk etter avfallstyper med søkefeltet.

Våtorganisk avfall

Her finner du en oversikt over avfallstyper tilknyttet kategorien våtorganisk avfall. Trykk deg inn på relevant avfallstype, her finner du informasjon om kildesortering av avfallstypen/fraksjonen. I tillegg er også avfallstoffnummer, bilder, skilt for nedlastning m.m tilgjengelig.