Park- og hageavfall

Park- og hageavfall

Her finner du informasjon om park-og hageavfall. Du kan også laste ned utskriftsvennlig fraksjonsmerke som PDF, dette kan henges opp for å hjelpe de ansatte med å sortere.

Ja takk, dette kan du sortere som park- og hageavfall.

  • Kun organisk materiale

Nei takk, dette kan du ikke sortere som park- og hageavfall.

  • Stein
  • Grus
  • Jord
  • betong

Behandling matavfall

  • Komposteres og inngår i jordproduksjon
  • Noe utnyttes i produksjon av biobrensel
Navn Park- og hageavfall
Avfallsstoffnummer 1131