Guide sortering

Søk etter avfallstyper med søkefeltet.

Andre avfallstyper

Her finner du en oversikt over avfallstyper tilknyttet kategorien andre avfallstyper. Trykk deg inn på relevant avfallstype, her finner du informasjon om kildesortering av avfallstypen/fraksjonen. I tillegg er også avfallstoffnummer, bilder, skilt for nedlastning m.m tilgjengelig.