Oversikt over avfallstyper i kategorien andre avfallstyper.

Andre avfallstyper

Her finner du en oversikt over avfallstyper tilknyttet kategorien andre avfallstyper. Trykk deg inn på relevant avfallstype, her finner du informasjon om kildesortering av avfallstypen/fraksjonen. I tillegg er også avfallstoffnummer, bilder, skilt for nedlastning m.m tilgjengelig.