Åpenhetsloven i Ragn-Sells

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester. I tillegg skal den sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Ragn-Sells har forankret i ledelsen og i organisasjonen at vi skal etterleve åpenhetsloven og de forpliktelser som følger av denne.

Som et ledd i dette arbeidet har Ragn-Sells oppnevnt en egen ansvarlig som skal ha et overordnet operativt ansvar for selskapets prosesser og vurderinger når det gjelder åpenhetsloven. Denne personen vil også være hovedansvarlig for henvendelser som gjelder selskapets informasjonsplikt etter åpenhetsloven.

I den fasen av arbeidet med implementering av åpenhetsloven som vi er i nå, jobber vi med å kartlegge mulige trusler mot grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i de vesentlige delene av vår leverandørkjede.

Årsrapport

Resultatene av aktsomhetsvurderingen publiseres på denne siden innen 30. juni hvert år.

Åpenhetsloven redegjørelse 01.07.2022 til og med 31.12.2022 (PDF)

Våre svar på aktsomhetsvurdering

Ragn-Sells AS har mange kunder hvor vi er leverandør, vi ønsker å være transparente i vårt arbeid med anstendige innkjøp og åpenhetsloven. Derfor har vi valgt å legge ut link til vår besvarelse på aksomhetsvurdering etter OECD sine retningslinjer.

Aktsomhetsvurdering: Ragn-Sells sine svar etter OECD retningslinjer (Excel)

Henvendelser åpenhetsloven

Dersom du har nærmere spørsmål eller henvendelser knyttet til åpenhetsloven kan du kontakte oss via skjemaet nedenfor, eller på e-post transparency@ragnsells.com.

Det oppstod en feil under henting av captcha-bilde

Ragn-Sells lagrer og bruker opplysningene du fyller inn i dette skjemaet slik at vi eventuelt kan svare på din henvendelse. 

Les hvordan Ragn-Sells håndterer personopplysninger (åpnes i nytt vindu)

Ragn-Sells lagrer og bruker opplysningene du fyller inn i dette skjemaet slik at vi eventuelt kan svare på din henvendelse. 

Les hvordan Ragn-Sells håndterer personopplysninger (åpnes i nytt vindu)