Fiskeslam pumpes opp i egne tanker og benyttes i produksjon av gjødsel og fôr. Foto: Benjamin A. Ward

Beskytter havet og øker produksjonen av fisk

Verdenspremiere: Opphenting av slam fra lakseoppdrett i Hardangerfjorden er med på å beskytte havet og å øke produksjonen av fisk. Ny sirkulær teknologi fra bedriftsnettverket ARAL, som Ragn-Sells er en del av, gjør avfall fra lakseoppdrett om til næringsstoffer og ny grønn energi i form av biogass. Nå har Eide Fjordbruk bestilt verdens første fullskalasystem, slik at selskapet kan utvide produksjonen samtidig som miljø- og klimapåvirkningen reduseres.

31. aug 2022

Nye sirkulære systemer for slam betyr mindre press på havet, avfallet blir nyttegjort og muliggjør ytterligere produksjon på eksisterende anlegg. Vi er stolte av å kunne hjelpe Eide Fjordbruk med å ta i bruk det første av mange systemer, sier Vidar Svenning Olsen, administrerende direktør i Ragn-Sells.

Avfall blir ressurser

Fiskeoppdrett produserer proteinrik mat og det biologiske avfallet fra oppdrettsanlegg er rikt på næringsstoffer som fosfor og nitrogen. Dette kommer på avveie om vi ikke har systemer for å fange opp dette. Bare i Norge slippes 9000 tonn fosfor ut i havet hvert år. Det nye fullskalasystemet som er utviklet av bedriftsnettverket ARAL forhindrer at næringsstoffene forsvinner i havet, og gjør dem i stedet om til verdifulle ressurser.

For å beskytte miljøet er mengden næringsstoffer et oppdrettsanlegg har lov til å avgi begrenset. Det nye systemet reduserer drastisk presset på havet, og gjør at bærekraftige oppdrettsanlegg som Eide Fjordbruk kan øke produksjonen innefor sin tillatelse.

- Ved å samle inn og resirkulere avfallet, kan vi øke produksjonen samtidig som utslippene og energiforbruket reduseres. På denne måten kan Norsk havbruk bidra til å dempe verdens matkrise uten risiko for å overskride tillatte grenser, sier Sondre Eide, administrerende direktør i Eide Fjordbruk.

Artikkelen fortsetter nedenfor bildet

Avfall fra åpne, oppdrettsanlegg består hovedsakelig av fiskeavføring og spillfôr. Dette havner i sjøen og kan legge seg som et teppe over havmiljøet. Foto: Benjamin A. Ward

Avfall fra åpne, oppdrettsanlegg består hovedsakelig av fiskeavføring og spillfôr. Dette havner i sjøen og kan legge seg som et teppe over havmiljøet. Foto: Benjamin A. Ward

Samarbeid skaper sirkularitet

Systemet består av flere komponenter, alle fra bedriftsnettverket ARAL, som har fått støtte til utvikling fra Innovasjon Norge. For det første sørger Framo - LiftUP slamoppsamling for at slam og død fisk samles opp for å unngå at dette synker ned på havbunnen. Det filtrerte slammet går til mellomlagring i en lastebøye fra Aquapro, før logistikken håndteres av Ragn-Sells Havbruk.

Slammet kan benyttes på flere måter. Næringsstoffene samles opp og resirkuleres for bruk i gjødsel eller fôr, noe som betyr at systemet er sirkulært fordi fôret går tilbake til oppdrettsanleggene. Det gjenværende slammet brukes i produksjon av biogass som er fornybar energi og bidrar til å kompensere for klimapåvirkningen av matproduksjon. Ragn-Sells har etablert transport av avfall fra Norsk havbruksnæring til biogassanlegg i Norge og Danmark.

- Havet kan fôre mange mennesker over hele verden, men vi må høste rikdommene på en bærekraftig og sirkulær måte. Dette systemet har potensial til å øke produksjonen av fisk i Norge og mange andre land betydelig. Dette uten risiko for eutrofiering som truer kystfiskbestandene, sier Pär Larshans, bærekraftssjef i Ragn-Sells Group.

Det sirkulære systemet vil være i full drift på Eide Fjordbruk sitt anlegg i Hardangerfjorden innen uke 44.

Relevante artikler