Gjenvinnerdagen 2022 hos Ragn-Sells i Lørenskog.

Gjenvinnerdagen 2022

Onsdag 24. august arrangerte medlemsbedriftene i Avfall Norge «Gjenvinnerdagen». Vi inviterte for andre år på rad politikere fra Viken fylkeskommune til omvisning på gjenvinningsanlegget vårt i Lørenskog, og til en kompetanseheving inne på møterommet rundt hva vår bransje er opptatt av.

24. aug 2022

Se bilder fra dagen i bildespillet nederst i artikkelen.

Viser stor interesse for bransjen

Dersom vi skal lykkes i omstillingen til en mer bærekraftig fremtid er det avgjørende at vi tar i bruk resirkulerte råvarer. Denne omstillingen klarer ikke bransjen på egenhånd. Derfor er vi veldig glad for at politikere viser stor interesse for vår bransje og forhåpentligvis tar med seg viktig lærdom og forståelse for hvordan vi kan få til denne omstillingen i deres politiske arbeid.

Tusen takk for besøket:

  • Balder Olafsen, Sosialistisk Venstreparti (Viken SV)
  • Mathias Berstad Malmgren, Sosialistisk Venstreparti (Viken SV)
  • Hoda Imad, Arbeiderpartiet (Viken AP)
  • Øyvind Solum, Miljøpartiet De Grønne (Viken MDG)

Relevante artikler