Høysesong for fulle sandfang.

Høysesong for fulle sandfang

Fulle sandfang kan bli en våt og dyr opplevelse. Nesten ingen legger merke til sandfangene, de er bare der og utfører sine viktige oppgaver i ensomhet og stillhet. Godt gjemt under både rist og asfalt er de til stor hjelp, helt til den dagen de ikke tømmes.

05. apr 2018

Hva er et sandfang?

Sandfang er en fellesbetegnelse for alle sluk, kummer og rister i gater og på veier, samt dreneringskummer ved bygg. Sandfanget har en rensefunksjon. Når grus, sand og jord renner inn i sandfanget samler massene seg i bunnen, og vannet renner videre.

Store konsekvenser ved manglende tømming

Ved stor vannføring og mye nedbør, vil fulle sandfang kunne føre til oversvømmelser og stor skade på eiendommer.

Giftstoffer binder seg til sandpartikler i sandfanget og samles opp i sandfangkummen, mens vannet renner videre ut i ledningsnettet. Et fullt sandfang vil øke risikoen for forurensing, da det farlige avfallet ikke fanges opp, og istedenfor renner ut i naturen.

Sandfang skal også ta unna overflatevann som samler seg i gatene ved nedbør, og fjerne grus, sand og jord som har blandet seg i vannet. Kommer slike masser inn i rørsystemene, vil rørene kunne tette seg.

Med riktig type kjøretøy og utstyr tømmes effektivt et hvert sandfang.

Med riktig type kjøretøy og utstyr tømmes effektivt et hvert sandfang. Foto: Ragn-Sells

Hvordan tømme sandfang og hvor ofte?

Det er viktig at alle sandfang tømmes forsvarlig, da sandfang som regel er det eneste trinnet hvor forurenset overvann blir renset før det slippes videre ut i naturen. En slamsuger eller spylebil vil gjøre jobben effektivt. Etter at sandfanget er tømt spyles og rengjøres kummen, og avfallet kjøres til et godkjent avfallsanlegg.

Ideelt sett bør et sandfang tømmes når circa 50% av lagringsvolumet er fylt opp. Alle sandfang må tømmes regelmessig, hvor ofte avhenger av flere faktorer:

  • Strøing i området
  • Risikoen for oversvømmelser
  • Om kummen er plassert på flatmark eller i helling
  • Mengde grus og sand
  • Trafikk i området
  • Eier er ansvarlig

De fleste boligselskaper og private eiendommer må selv sørge for tømming av sandfang, og er ansvarlig for eventuelle skader som oppstår dersom sandfanget ikke er tømmes forsvarlig. Ødelagte eller tette rør, oversvømmelser eller farlig avfall som lekker ut i naturen kan medføre erstatningsansvar eller bøter.

For å unngå våte og dyre overraskelser bør jobben utføres av noen som vet hva de driver med. Ragn-Sells har lang erfaring med tømming av sandfang, ta gjerne kontakt med oss for et uforpliktende tilbud.

Suge- og spyletjenester

Suge- og spyletjenester

Vi tilbyr et bredt spekter av suge- og spyletjenester som dekker de fleste behov. Det er døgnvakt for disse tjenestene.

Relevante artikler