Ragn-Sells har lansert et digitalt kurs om avfall og miljø.

Start det nye året med digitalt kurs innen avfall og miljø

Først og fremst ønsker vi i Ragn-Sells alle våre kunder og samarbeidspartnere et riktig Godt Nytt År. For mange fortsetter hjemmekontor inn i det nye året, men som de fleste av oss håper vi det ikke tar altfor lang tid før vi er tilbake til normale tilstander. I mellomtiden tilbyr vi et kurs i grunnleggende kompetanse innen avfall og miljø.

07. jan 2021

Høyere krav til miljøarbeid

Selv om pandemien har stort fokus, så trenger vi innsikt og forståelse om hvordan vi skal ta vare på miljøet rundt oss. Derfor har vi laget et grunnleggende kurs innen avfall og miljø som alle våre kunder, interessenter og samarbeidspartnere kan kjøpe om ønskelig.

Gjennom kurset, lærer man seg hvordan avfall kan håndteres og hva som skjer med avfallet på et avfallsanlegg. En innsikt hvordan avfall kan bli til nye verdifulle ressurser, og et innblikk i hvordan lover og regler påvirker hvordan avfallet skal håndteres.

Sortering av avfall i første ledd

Det stilles høyere og høyere krav til grønn tankegang og miljøarbeid. Målet er å ta vare på jordas knappe ressurser slik at vi ikke forbruker unødvendig. Fokus er på gjenbruk, ombruk og gjenvinning, slik at vi kan gå mot en mer sirkulær fremtid. Innsikten fra kurset skal gi forståelse for hvorfor det er så viktig med riktig sortering av avfall i første ledd, og hvorfor det er så viktig at vi mennesker sorterer, bearbeider og tar vare på de ressursene som fint kan brukes igjen og igjen.

- En fersk analyserapport viser at Norge dessverre er på jumboplass hva gjelder sirkulær økonomi. Kun 2,4% av det vi kjøper inn og forbruker er i en sirkulær kjede. Til sammenligning ligger Nederland på 24,5%. Vi har noe å strekke oss etter og derfor har vi laget et grunnleggende kurs for de som ikke kan så mye om avfallshåndtering og dens påvirkning på miljøet, forteller CMO i Ragn-Sells Bente Åsen Sørum.