Ragn-Sells og Norges Friidrettsforbund har nå gleden av å presentere Norsk Friidrett sin miljøveileder.

Sammen om splitter ny miljøveileder for Norsk Friidrett

Ragn-Sells og Norges Friidrettsforbund har nå gleden av å presentere Norsk Friidrett sin miljøveileder – en miljøguide i tre deler med forslag og anmodninger til hvordan man opptrer mer miljøvennlig og bærekraftig som klubb, løp, arrangement, mesterskap og utøver.

02. des 2020

Best på banen og best for miljøet

Norges Friidrettsforbund har ambisjoner om at friidrett skal være den beste idretten – både på banen og for miljøet. Målet er at alle i Norsk Friidrett skal ta ansvar for sin miljø- og klimapåvirkning. Med denne miljøveilederen håper vi å gjøre det lettere å nå det målet.

- Vi opplever en økende etterspørsel fra arrangører av friidrettsarrangementer når det gjelder miljøvennlig gjennomføring. At vi når har fått på plass en miljøveileder gjør at vi kan imøtekomme denne etterspørselen på en helt annet måte. Kompetansen og erfaringen til Ragn-Sells har vært uvurderlig for å få til dette, forteller Steffen Aabel i Norges Friidrettsforbund.

"Husk at vi ikke eier naturen, vi bare låner den til friidrett veldig ofte. Vi har alle et ansvar om å ta vare på miljøet og vi kan på hver vår måte bidra positivt."

Steffen Aabel, Norsk Friidrett

Et levende dokument

Veilederen gir ikke svar på alle spørsmål, men vil forhåpentligvis bidra til økt bevissthet rundt hvordan man kan bidra til miljøet beste i forberedelser og gjennomføring av aktiviteter og arrangementer.

Veilederen er et levende dokument som skal oppdateres slik at eksempler og tips alltid gjenspeiler dagens miljøbehov.

Relevante artikler