Stolt partner til Norsk Friidrett

Ragn-Sells og Norges Friidrettsforbund har inngått en avtale som gjør oss til en av forbundets sponsorer og prosjektpartner. Norsk Friidrett har et stort fokus på miljø og bærekraft, dette gjør at Ragn-Sells ønsker å identifisere seg med friidretten.

Samarbeidet og sponsoratet har som mål å øke kunnskapen og forsterke tiltak innen miljø og bærekraft i hele friidrettsorganisasjonen. Hovedmålet med samarbeidet er å gjøre Norges Friidrettsforbund til det ledende særforbundet innen miljø og bærekraft. Sammen skal vi løfte frem bærekraft, folkehelse og store idrettsprestasjoner på samme arenaer – både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Samarbeidsprosjekter for å nå målene

Med mål om å knytte folkehelse og noen av Ragn-Sells sine kjerneområder, gjenvinning og forsøplingsbekjempelse, skal vi sammen gjennomføre en rekke samarbeidsprosjekter.

Miljøambassadørløp

Flere mosjonsløp skal i 2023 arrangeres som et miljøambassadørløp, hvor det er særskilt fokus på å bekjempe forsøpling i nærområdet og god kildesortering.

Miljøveileder for Norsk Friidrett

Med Ragn-Sells sin kompetanse når det gjelder bærekraft og miljø, og Norsk Friidrett sin kompetanse innen idretten har vi sammen laget en miljøveileder for Norsk Friidrett. Denne skal gi gode føringer rundt bærekraft til klubber rundt både daglig drift og arrangement, samt utøvere.

Miljøveilederen ligger nedlastbare som høyoppløselige PDF`er i listen nedenfor. Størrelsen på dokumentene er 594x420mm (A3 format). De kan enkelt skrives ut eller trykkes i både A3 og A4 format.

Ryddeuka

Ryddeeuka er en felles uke hvor Ragn-Sells og Norsk Friidrett står sammen og tar et miljøansvar i klubbenes nabolag. Det være seg rydding rundt friidrettsbaner, på stier det ofte løpes eller rundt klubbhuset. Friidrettsforbundet, klubbene og utøverne ønsker å ta et felles ansvar for førsøplingsfrie idrettsanlegg og nabolag. Når trening og arrangement forlates, skal omgivelsene være i minst like god stand som ved oppstart.

Knirkefri og bærekraftig avfallshåndtering for friidretten

Ragn-Sells tilbyr avfallsløsninger som er tilpasset ulike typer friidrettsarrangementer av ulik størrelse. Den viktigste informasjonen arrangør bør gi til avfallsselskapet er cirka antall besøkende i løpet av hele arrangementet, det vil si både deltakere og besøkende. Ved hjelp av denne informasjonen kan vi regne oss frem til hvilken løsning som passer best. Ta kontakt med oss for en løsning som er til det beste for lokal forsøpling og miljøet. Løsninger skreddersyr vi til din klubb eller ditt arrangement.

Rabatt til venner av friidretten

Alle som er tilknyttet en klubb under paraplyen til Norgens Friidrettsforbund kan benytte rabattkoden FRIIDRETT i Ragn-Sells nettbutikk for containerutleie, den tastes inn i din handlekurv og gir 12% rabatt på container til fastpris.