Fra sine hjemland har Mohamad Modamani og Agnieszka Pelc gode utdannelser som de ikke fullt ut kan nyte godt av i sin nye tilværelse i Norge.

Overgangen

Jobb er en av livets grunnpilarer, og et særlig viktig fundament for en fremmed i et nytt land. Men å få bruke utdannelsen og erfaringen en har med seg i sekken, er ingen selvfølge.

21. jun 2021

– Jeg er som en vaktmester med maskiner. Jeg passer på dem, reparerer dem og elsker dem, sier Mohamad Modamani (45) fra Syria.

Han kom til Norge for seks år siden, fra byen Aldmer rett utenfor hovedstaden Damaskus. Ved siden av jobben som miljøarbeider på et barnehjem, gjennomførte Mohamad en universitetsutdannelse innen maskiningeniør.

Han planla for en trygg yrkeskarriere, forlovet seg med vakre Manal og fremtiden så lys ut. Men lykken snudde. Mohamad ble innkalt til militærtjeneste. I Syria betød det krig. Det flyktet han fra.

– Krig, drap og ødeleggelse er ikke noe for meg, sier Mohamad, med tristhet i øynene.

Nye muligheter

Den arbeidsomme 45-åringen har nå jobbet to år hos Ragn-Sells på Lørenskog, der han er fast ansatt som produksjonsmedarbeider på avdelingen for finsortering og fungerer som hjelpemann på verkstedet.

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) godkjente ikke det første året av hans femårige utdannelse fra Syria. Den utfordringen jobber Mohamed med å bøte på.

– Jeg får bruke utdannelsen min og kan jobbe videre mot drømmen om en karriere som maskiningeniør. Jeg er på første eller andre trinn i en lang trapp, sier Mohamad.

Hos Ragn-Sells får han hjelp med det utfordrende norske språket og påfyll av kurs og kompetanse ved siden av arbeidet.

Portvokter med kontroll

Ved det store gjenvinningsanlegget på Lørenskog utenfor Oslo, ruller en jevn strøm av lastebiler gjennom portene, breddfulle av alskens avfall.

Vekt- og mottakskontrollen er en betrodd rolle innen avfallshåndtering, og en av dem som skjøtter den viktige oppgaven, er Agnieszka Pelc (41) fra Polen.

– Det er mye å gjøre og mange detaljer å passe på, sier Agnieszka om jobben som blant annet innebærer utfylling og kontroll av eksportpapirer, registrering av frakt og deklarasjon av farlig avfall.

Agnieszka er utdannet innen administrasjon og ledelse i Polen og jobbet som regioninspektør for EU-fond i storbyen Krakow. For ni år siden dro ektemannen til Norge for å jobbe, Agnieszka fulgte etter et drøyt år senere.

Drømmen hennes er en stilling innen Human Relations (HR), men foreløpig vurderer hun språkutfordringen som for stor i en slik jobb i Norge. Hos Ragn-Sells er hun imidlertid i sitt ess i en rolle som krever nøyaktighet, fleksibilitet og et godt hode.

– Jeg jobber med språket, leser aviser, skriver små tekster og snakker med norske venner. Jeg vil bli bedre i norsk. Det er også nøkkelen til en videre karriere, sier Agnieszka, som på jobben bare kalles Aga.

Da Ragn-Sells for noen år siden trengte en ny vekt- og mottaksansvarlig, kontaktet de flyktning- og innvandrertjenesten i Lørenskog kommune. Tre kandidater ble plukket ut og møtte til en hel dag med «jobbsmak».

Da møtte hun Thorbjørn Jansrud, driftsleder i Ragn-Sells.

– Agnieszka fremhevet seg og fikk jobben. Hun lærer veldig fort, er tilpasningsdyktig og en ressurs også som tolk for våre mange polske sjåfører, sier Jansrud.

Mohamad Modamani elsker maskiner og utdannet seg til maskiningeniør i Damaskus. Han måtte flykte fra krig, men hos Ragn-Sells får han brukt kunnskapene sine og kan holde drømmen om en ingeniørjobb levende. Foto: Benjamin A. Ward

Mohamad Modamani elsker maskiner og utdannet seg til maskiningeniør i Damaskus. Han måtte flykte fra krig, men hos Ragn-Sells får han brukt kunnskapene sine og kan holde drømmen om en ingeniørjobb levende. Foto: Benjamin A. Ward

En hjertesak å drive god inkludering

Han har ansvaret for 45 medarbeidere. Nær 70 prosent av de fast ansatte på hovedanlegget på Lørenskog, er rekruttert inn enten som lærlinger, via Nav eller som flyktninger eller innvandrere på tiltak.

– En av våre hjertesaker er å hjelpe mennesker som står utenfor arbeidslivet. Gi de en mulighet og bidra til å inkludere og sosialisere dem i samfunnet vårt. Arbeidspraksis er en avgjørende faktor, sier han.

Driftslederen lærer mye selv også gjennom denne delen av jobben.

– Det er en inspirerende og lærerik jobb. Noen av de som kommer til oss har mer ballast enn andre. Det gjelder å se og dyrke frem potensialet i alle.

Tett samarbeid er nøkkelen

Ragn-Sells er en godkjent lærebedrift innen gjenvinningsfaget og samarbeider tett med Nav, flyktning- og innvandrings-tjenesten og i kommunene Lørenskog, Rælingen og Skedsmo samt flere videregående skoler i Oslo og på Nedre Romerike.

– De hjelper oss å finne egnede personer for aktuelle stillinger og lærlingplasser. Utvalgte kandidater gjennomgår en seks til 12 måneders grunnopplæring og blir fulgt opp av en dedikert veileder og mentor hos oss, forteller Thorbjørn Jansrud.

I Lørenskog jobber Anne May Thompson som virksomhetsleder for kommunens flyktning- og innvandrertjeneste. I fjor kåret de Ragn-Sells til «Årets samarbeidspartner».

– Ragn-Sells viser både samfunnsansvar og et stort hjertelag gjennom å inkludere og ivareta praktikantene som kommer fra oss. De er bevisste på å gjennomføre kursing, kompetanseheving og norskopplæring, sier Thompson.

– De ser potensialet i folk og tilpasser oppgaver etter det. Det er en fleksibel holdning som har stor verdi, både menneskelig og for god integrering.

MOHAMAD MODAMANI

 • Alder - 45 år
 • Bor - Lillestrøm
 • Hjemland - Syria
 • Tid i Norge - 6 år
 • Utdannelse - Bachelor i mekanisk ingeniør fra universitetet i Damaskus
 • Stilling - Produksjonsmedarbeider og hjelpemann på verksted
 • Beste egenskaper - Lydhør og arbeidsom
 • Mål - Jobbe som fullverdig maskingeniør, gjerne med spesialmaskiner

AGNIESZKA PELC

 • Alder - 41 år
 • Bor - Lørenskog
 • Hjemland - Polen
 • Tid i Norge - 8 år
 • Utdannelse - Bachelor i administrasjon og ledelse fra Krakow
 • Stilling - Vekt- og mottakskontrollør
 • Beste egenskaper - Lærer fort og er nøyaktig
 • Mål - En god kontorjobb innen administrasjon og ledelse

Relevante artikler