Rent verksted er en skreddersydd avfallsløsning for bilverksteder og andre verksteder.

Forsvarlig avfallshåndtering på verkstedet

Rent verksted er en skreddersydd løsning for bilverksteder og andre verksteder. Løsningen inneholder alt som et bilverksted trenger for forsvarlig avfallshåndtering, slik at de ansatte kan konsentrere seg om den daglige driften i enda større grad.

13. jan 2023

Bilverksteder og andre verksteder er ulike både med tanke på størrelse, utforming og beliggenhet. Noen har tilgang eget eller felles avfallsrom, andre benytter uterom eller andre arealer til oppbevaring av avfall.

Vi i Ragn-Sells har mange års erfaring med optimalisering av avfallsløsninger for alle typer verksteder, både store kjeder og små lokale bedrifter. Løsningen Rent verksted favner om det som er relevant og viktig for et bilverksted, forteller Rune Stensli som er driftsdirektør i Ragn-Sells. 

Tydelige krav til sortering

Kravene til sortering og avfallshåndtering ved et bilverksted er tydelige, og det kommer stadig nye forskrifter. Av den grunn er det viktig å samarbeide med en aktør som holder deg oppdatert i denne jungelen av lover og regler.

- Mye av avfallet som oppstår på et bilverksted er definert som farlig avfall, og skal håndteres deretter. Det dreier seg ofte om avfall som lett kan antenne eller på annen måte utgjøre en risiko, her kreves forsvarlig håndtering og oppbevaring på grunn av sikkerheten. Rent verksted sørger for at det nevnte er ivaretatt, og at bedriften din alltid har en oppdatert løsning i henhold til gjeldende forskrifter, fortsetter Stensli.

Med utsett av korrekt utstyr, god merking, rapportering, opplæring og alt som følger Rent verksted har du kommet et godt stykke på veien. Til syvende og sist er det dog menneskene som er avgjørende. Et feilsortert batteri eller ei oljefille på avveie kan forårsake brann både på verkstedet, under transport og inne på gjenvinningsanlegget.

Vi ser en begynnelse der andre ser en slutt, og streber alltid etter å gjenvinne mest mulig av avfallet til nye produkter og materialer. Jern og metaller blir til nye produkter. Papp blir til nye produkter av papp og så videre. Slik bidrar vi til et mer sirkulært samfunn. Ved å velge Rent verksted tar ditt verksted del i dette bidraget.