Nytt spennende prosjekt har som mål å utnytte resirkulert fosfor i dyrefôr.

Nytt prosjekt har som mål å utnytte resirkulert fosfor i fôr

Innovasjonsselskapet EasyMining har inngått et samarbeid med Veterinærinstituttet i Sverige (SVA), med økonomisk støtte fra Lantmännen Research Foundation og Ragn-Sells. Formålet er å sette i gang et prosjekt som skal vurdere risikoen for hele verdikjeden vedrørende resirkulert fôrfosfat. Målet er å påvirke og synliggjøre for EU-kommisjonen de lovgivningsmessige hindringene som eksisterer i dag for resirkulerte næringsstoffer.

16. mar 2023

- Resirkulerte produkter må vise til funksjon, kvalitet og høy sikkerhet. I tidligere prosjekter har vi vist at vårt resirkulerte fôrfosfat har høy fordøyelighet hos dyr som gris og kylling, samt oppfyller alle kvalitetskrav i fôrlovgivningen. Neste steg og formålet med dette prosjektet er å vurdere risikoen i hele verdikjeden sammen med SVA og Lantmännen, sier Sara Stiernström, produktsjef i EasyMining.

Vil åpne opp lovverket

I henhold til EUs fôrlovgivning er det i dag forbudt å bruke resirkulerte næringsstoffer fra blant annet kloakk til fôrråvarer, uavhengig av kvaliteten.

- Vi tror og håper at resultatene fra dette prosjektet vil være en viktig del av arbeidet med å åpne opp lovverket for fôr som stammer fra kloakk. Vi ønsker å vise at aske fra forbrent avløpsslam kan være et trygt råstoff for fosforgjenvinning, fortsetter Stiernström.

Siden starten i 2007 har EasyMining jobbet med å utvikle ny teknologi for å trekke ut viktige næringsstoffer fra avfall, samtidig som giftige stoffer separeres og behandles.
Ash2Phos-prosessen kan gjenvinne rent kalsiumfosfat fra aske som stammer fra forbrent avløpsslam. Prosessen har blitt pilottestet flere ganger og har opptil 90 prosent utvinning av fosfor. Det gjenvunnede fosforet har også et svært lavt innhold av kadmium; 0,1 mg kadmium/kg fosforprodukt, fluor og uønskede tungmetaller, dette grunnet et avgiftningstrinn.

Et selvforsynt Europa

Siden Russland sin invasjon av Ukraina har europeisk landbruk blitt hardt rammet av kostnadsøkninger for viktige innsatsmaterialer som fosfor. Europa er helt avhengig av andre land for å dekke sitt fosforbehov i landbruket. Mye av fosfatet som utvinnes og brukes i Europa i dag, importeres fra Russland og Marokko. I tillegg er utvinnbare fosfater en endelig kilde, noe som har ført til at EU har klassifisert fosfor som et kritisk råmateriale siden 2017.

- Hvis vi mener alvor med å skape et bærekraftig samfunn, må vi bruke de ressursene vi har, om igjen, så ofte som mulig. For å kunne møte de økende kravene til ressurseffektivitet og støtte Europas vei mot å bli mer selvforsynt med fosfor, er dette prosjektet viktig, avslutter Stiernström.

For mer informasjon

Sara Stiernström, produktsjef i EasyMining
+46 (0)70-927 28 85
sara.stiernstrom@easymining.se 

Emma Ranerfors, presseansvarlig Ragn-Sells
+46 (0)70-927 24 16
press@ragnsells.com

Prosjektfakta

Målet med prosjektet er å vurdere risikoen for hele verdikjeden med hensyn til relevante patogener, inkludert prioner, fra avløpsslam til ferdig fôrfosfat. Denne risikovurderingen vil utfylle EFSAs (Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet) mer generelle undersøkelse.

Resultatene fra prosjektet vil bli brukt til å ta opp spørsmålet om lovgivningsmessige hindringer for resirkulerte næringsstoffer med EU-kommisjonen. Håpet er at resultatene fra prosjektet kan bidra til en revisjon av vedlegg III til forordning 767/2009, slik at resirkulert fôrfosfat fra kloakk trygt kan brukes i dyrefôr.

Relevante artikler