Ragn-Sells og Hold Norge Rent.

Stolt partner til Hold Norge Rent

Ragn-Sells har samarbeidet med Hold Norge Rent siden det gikk fra et prosjekt til en egen organisasjon i 2014. Vi bidrar med frie midler til driften av organisasjon og er med i styret.

I tillegg samarbeider vi om å skape oppmerksomhet rundt arbeidet som Hold Norge Rent gjør. Vi forsøker å gjøre livet deres litt enklere ved å bidra med ulike ting som en organisasjon har brukt for, som for eksempel lagerplass, innkjøp på våre avtaler og priser samt gratis råd i ulike saker.

Strandrydding - nei til mer plast enn fisk i havet!

Havet produserer mat vi kan spise, oksygen vi kan puste, det tempererer klimaet på landjorda, det produserer energi, medisiner, det renser ferskvannet vårt, det gir oss enkle transportveier rundt kloden, og det er til uendelig glede for store og små både til lands og til vanns.

Ifølge World Economic Forum din rapport «den nye plastikkøkonomien» risikerer vi at det er mer plast enn fisk i havet i 2050. Dette gjør marin forsøpling til en av vår tids største miljøutfordringer. 2/3 av Norges eksportinntekter stammer fra havbaserte næringer, og havet blir en enda viktigere matkilde når verdens befolkning er forventet å øke mot 9 MRD i 2050. Derfor har Ragn-Sells engasjert seg i kampen mot marin forsøpling i mange år.

Ragn-Sells er stolt samarbeidspartner med Hold Norge Rent når det gjelder blant annet strandrydding.

Strandrydding - gratis mottak av marint avfall på våre anlegg

Frivillige kan levere marint avfall til oss gratis. Kriteriet for gratis mottak er at ryddeaksjonen registreres på ryddenorge.no, og at dette dokumenteres ved levering via mobil eller utskrift. Vi kan også sette ut gratis containere og levere avfallssekker, for å få tilgang til det nevnte må du oppgi din ryddekode fra ryddenorge.no ved bestilling.

Mer informasjon om hvordan du skal gå frem for å få hjelp til avfallshåndteringen (PDF) 

Leveransen må også avtales med Ragn-Sells sitt anlegg på forhånd og større mengder farlig avfall og EE-avfall må det varsles spesielt om. Bedrifter kan ikke levere marint avfall gratis. En oversikt over hvor ditt nærmeste Ragn-Sells anlegg er, finner du her.

Strandryddedagen – bli med du også!

I påvente av at mindre avfall ender opp i havet og utvikling av ny teknologi er fremdeles strandrydding den mest effektive metoden mot marin forsøpling og et viktig bidrag til å redusere mengden mikroplast i havet. Vi oppfordrer derfor alle til å være med på strandrydding. Oppskriften for hvordan du bidrar på best mulige måte finner du hos Hold Norge Rent.

Kan jeg få støtte fra dere til mitt strandryddeprosjekt?

Vi prioriterer å støtte Hold Norge Rent med frie midler. Det du derimot kan spørre oss om er avfallshåndtering i tilknytning til arrangementer knyttet til marin forsøpling.

Nyttige lenker

Finn ditt nærmeste Ragn-Sells anlegg
Holdnorgerent.no
Ressursside dokumenter og rapporter
Ressursside arrangementer
Ryddenorge.no
Rydderapport for 2022