Stolt partner til Hold Norge Rent

Ragn-Sells har samarbeidet med Hold Norge Rent siden det gikk fra et prosjekt til en egen organisasjon i 2014. Vi bidrar med frie midler til driften av organisasjon og er med i styret.

I tillegg samarbeider vi om å skape oppmerksomhet rundt arbeidet som Hold Norge Rent gjør. Vi forsøker å gjøre livet deres litt enklere ved å bidra med ulike ting som en organisasjon har brukt for, som for eksempel lagerplass, innkjøp på våre avtaler og priser samt gratis råd i ulike saker.

Gratis mottak av marint avfall på våre anlegg

Frivillige kan levere marint avfall til oss gratis. Kriteriet for gratis mottak er at ryddeaksjonen registreres på ryddenorge.no, og at dette dokumenteres ved levering via mobil eller utskrift. Vi kan også sette ut gratis containere, for å få tilgang til det nevnte må du oppgi din ryddekode fra ryddenorge.no ved bestilling.

NB: Avfallsekker og hansker bestilles direkte fra Hold Norge Rent (ryddenorge.no)

Ved levering må dette avtales med Ragn-Sells sitt anlegg på forhånd, det er også viktig at det varslet dersom leveransen inneholder større mengder farlig avfall eller EE-avfall. Bedrifter kan ikke levere marint avfall gratis.

Ragn-Sells er stolt medlem av Hold Norge Rent.

Bli med på strandrydding du også!

I påvente av at mindre avfall ender opp i havet og utvikling av ny teknologi er fremdeles strandrydding den mest effektive metoden mot marin forsøpling, og et viktig bidrag for å redusere mengden mikroplast i havet. Vi oppfordrer derfor alle til å være med på strandrydding. Oppskriften for hvordan du bidrar på best mulige måte finner du hos Hold Norge Rent.

Kan jeg få støtte fra dere til mitt strandryddeprosjekt?

Vi prioriterer å støtte Hold Norge Rent med frie midler. Det du derimot kan spørre oss om er avfallshåndtering i tilknytning til arrangementer knyttet til marin forsøpling.

Flytskjema strandrydding

Vil du rydde?

Her finner du et flytskjema (PDF) som beskriver hvordan du kan gå frem for å rydde ei strand, og hvordan Ragn-Sells kan bidra med gratis avfallshåndtering til din ryddeaksjon.