Med ansvar for miljø og menneske

Ved å gjenvinne kasserte dekk reduserer Ragn-Sells Dekkgjenvinning behovet for å produsere nytt materiale og bidrar til å spare på jordens ressurser. I tillegg jobber vi hele tiden for å redusere vår påvirkning på miljø og menneske.

Dekkproduksjon er en ressurskrevende prosess, samtidig holder et dekk kun mellom tre og fire år. Av den grunn er det viktig at vi tar hånd om dekkene som har rullet ferdig på veiene våre, det vil si gjenvinner og gjenbruker materialet på ulike måter.

Samler inn store mengde dekk

Hvert år samler vi inn og gjenvinner om lag 70 000 tonn dekk i Sverige og Norge. Vår ambisjon er å bidra til en sirkulær materialflyt der stort sett alt innsamlet materiale kan gjenvinnes.

Vi oppmuntrer og bidrar til forskningen rundt gjenvunnet dekkmateriale, mennesker og miljø. Vi søker etter ny kunnskap om hvordan materialet påvirker omgivelsene, samt hvordan det kan komme best til nytte.