Dekklipp

Dekklipp er en stor og viktig del hva gjelder gjenvinning av kasserte dekk. Materialet brukes til energigjenvinning, men de drenerende, isolerende og dempende egenskaper gjør at det også brukes til grunn- og anleggsformål.

Det viktigste bruksområdet for grovt kvernede dekk, såkalt dekklipp, har tradisjonelt vært energigjenvinning. Materialet har lenge fungert som høyverdig brensel i sementindustrien, men brukes også til produksjon av for eksempel fjernvarme.

Anleggsmateriale

Dekklipp har også egenskaper som gjør det interessant som anleggsmateriale. Høy elastisitet, gode drenerende egenskaper og utmerket evne til varmeisolering gjør at dekklipp kan brukes som underlag ved anleggsarbeid. Fremstilling av støyskjermer laget med dekklipp er et annet eksempel blant en rekke innovative bruksområder som har dukket opp de siste årene.

Ragn-Sells Dekkgjenvinning produserer dekklipp i alle størrelser, fra 0 til 350 mm, og kan av den grunn tilfredsstille de fleste spesifikasjoner og behov i leveransene.