Smart gjenvinning og gjenbruk av dekk

Det finnes gode metoder for gjenbruk og gjenvinning av kasserte dekk. Dekklipp brukes blant annet til energigjenvinning og ved anleggsarbeid, men også for hele dekk, dekkbaner og dekksider finnes det smarte bruksområder.

Vi ser nå en trend i at dekkmateriale kan gjenvinnes gjentatte ganger, og gjenbrukes til ulike formål. Gradvis bedret økonomi i prosessene er med på å akselererer utviklingen. Dette går hånd i hånd med de politiske målene nasjonalt og i EU for resirkulering, ressurseffektivitet og sirkulære strømmer.

Dekklipp

Dekk er en nå del av den sirkulære økonomien som hele samfunnet må forholde seg til. Dekklipp er en stor og viktig del av resirkuleringen av kasserte dekk, og brukes til energigjenvinning og konstruksjonsarbeid.

Hele dekk

  • Hele dekk fra anleggsmaskiner som hjullastere og gravemaskiner brukes som støtdempende fendere på kaier og større brygger
  • Hele dekk fra personbiler brukes for eksempel som vern på gokartbaner og andre motorsportsanlegg

Dekkbaner og dekksider

Dekkbanen er den mønstrede delen av dekket som blir igjen når siden på dekket er skåret bort. Baner brukes blant annet til produksjon av sprengningsmatter. Sidene på dekket kan også gjenbrukes, for eksempel som silopress for flatsiloer.

Vi i Ragn-Sells Dekkgjenvinning er alltid åpne for nye, innovative måter å gjenvinne dekk på, kontakt oss gjerne med gode ideer.