Mottak og levering av masser

Mange av våre kunder har behov for å levere grave- og rivemasser til godkjente mottak for masser. For å kunne vurdere om vi kan motta massene på anleggene våre, trenger vi de lovpålagte opplysningene om avfallets opprinnelse, sammensetning og kvalitet.

Dette kalles en basiskarakterisering, og er nærmere beskrevet i Avfallsforskriftens kapittel 9, vedlegg II. Ved å fylle ut skjemaet som du finner på denne siden og legge ved eventuell analysedokumentasjon, så gir du oss et godt grunnlag for å vurdere avfallet. Det er avfallsprodusent som er ansvarlig for basiskarakterisering, og at opplysningene i denne er fullstendige og korrekte.

For å sikre overholdelse av lovverket og korrekt prising ved levering av masser er vi avhengige av å innhente informasjon og dokumentasjon før avfallet leveres til oss. Hvilken type dokumentasjon avhenger av avfallstypene.

Skjema og veiledning for utfylling

Her finner du skjema for basiskarakterisering av masser, og en veiledning for utfylling av skjemaet. Kontakt gjerne vårt kundesenter dersom du har noen spørsmål.

Kontakt Ragn-Sells kundesenter

Kontakt oss

Her finner du kontaktinformasjon til vårt kundesenter.