Søk etter avfallstyper

Skriv inn avfallstypen eller avfallsnummeret du vil finne mer informasjon om i søkefeltet.

Fremmede arter

Foreign species

Her finner du informasjon om fremmede arter (svartelistede planter og vekster). Du kan også laste ned utskriftsvennlig fraksjonsmerke som PDF, dette kan henges opp for å hjelpe de ansatte med å sortere.

Fremmede arter
Bilde av fremmede arter - svartelistede planter.
Last ned fraksjonsmerke for Fremmede arter
Fraksjonsmerke/skilt

pdf, 63,35 kb

Ja takk fremmede arter

  • Planter og vekster som er definert som fremmede arter

Nei takk fremmede arter

  • Ordinært hageavfall
  • Trestubber
  • Stein
  • Grus
  • Jord
  • Betong

Videre behandling av fremmede arter

Fremmede plantearter sendes til forbrenning hos forbrenningsanlegg som er godkjente til formålet.

Annet

Fremmede arter er organismer (planter, vekster o.l) som flyttes av mennesker til steder de ikke hører hjemme. Noen av disse kan gjøre stor skade på naturen.

Avfallstype Fremmede arter