Fremmede arter

Foreign species

Her finner du informasjon om avfallstypen fremmede arter. Du kan også laste ned utskriftsvennlig sorteringsmerke som PDF.

Fremmede arter
Fremmede arter
Bilde av fremmede arter.
Avfallsgruppe

Andre avfallstyper

Dokumenter for nedlastning
Ja takk fremmede arter Ja
  • Planter og vekster som er definert som fremmede arter
Nei takk fremmede arter Nei
  • Ordinært hageavfall
  • Trestubber
  • Stein
  • Grus
  • Jord
  • Betong

Videre behandling av fremmede arter

Fremmede plantearter sendes til forbrenning hos forbrenningsanlegg som er godkjente til formålet.

Annet

Fremmede arter er organismer (planter, vekster o.l) som flyttes av mennesker til steder de ikke hører hjemme. Noen av disse kan gjøre stor skade på naturen.

Avfallstype Fremmede arter