Mineralull / isolasjon

Mineral wool / insulation

Her finner du informasjon om avfallstypen mineralull og isolasjon. Du kan også laste ned utskriftsvennlig sorteringsmerke som PDF.

Mineralull / isolasjon
Mineralull / isolasjon
Bilde av blandet mineralull og isolasjon.
Avfallsgruppe

Byggavfall

Fraksjonsnummer

1617

Dokumenter for nedlastning
Ja takk mineralull / isolasjon Ja
  • Glassvatt og glassull (Glava o.l)
  • Steinull (ROCKWOOL, Paroc o.l)
  • Mineralull
Nei takk mineralull / isolasjon Nei
  • Isolasjonsmaterialer med farlige stoffer
  • EPS
  • Andre typer avfall

Videre behandling av mineralull / isolasjon

Mineralull og isolasjon deponeres på godkjente deponier.

Fraksjonsnummer 1617
Avfallstype Mineralull / isolasjon