Park- og hageavfall

Park and garden waste

Her finner du informasjon om avfallstypen park- og hageavfall. Du kan også laste ned utskriftsvennlig sorteringsmerke som PDF.

Park- og hageavfall
Park- og hageavfall
Bilde av park- og hageavfall.
Avfallsgruppe

Park- og hageavfall

Fraksjonsnummer

1131

Dokumenter for nedlastning
Ja takk park- og hageavfall Ja
  • Hageavfall
  • Greiner og kvister
  • Blader o.l
  • Kun organisk materiale
Nei takk park- og hageavfall Nei
  • Trestubber
  • Stein
  • Grus
  • Jord
  • Betong

Videre behandling av park- og hageavfall

Park- og hageavfall kvernes og komposteres. Komposten inngår i ny jordproduksjon.

Fraksjonsnummer 1131
Avfallstype Park- og hageavfall