Søk etter avfallstyper

Skriv inn avfallstypen eller avfallsnummeret du vil finne mer informasjon om i søkefeltet.

Blandet avfall

Mixed waste

Her finner du informasjon om blandet avfall (restavfall). Du kan også laste ned utskriftsvennlig fraksjonsmerke som PDF, dette kan henges opp for å hjelpe de ansatte med å sortere. Dersom du sorterer blandet avfall i avfallssekker skal disse være gjennomsiktige/transparente, avvik vil bli gebyrlagt.

Blandet avfall - restavfall
Bilde av blandet avfall.

9912

Last ned fraksjonsmerke for Blandet avfall
Fraksjonsmerke/skilt

pdf, 64,14 kb

Ja takk blandet avfall

 • Avfall som ikke skal kastes i rene fraksjoner eller som brennbart avfall

Nei takk blandet avfall

 • Alle typer batterier
 • Annet farlig avfall (maling, impregnert trevirke o.l.)
 • Avfall i fargetette plastsekker
 • Elektrisk og elektronisk avfall
 • Dekk
 • Matavfall
 • Flytende avfall
 • Masser (fliser, jord, stein, takstein, betong o.l.)
 • Vinduer produsert mellom 1965 og 2005
 • Gulvbelegg som inneholder Ftalater (produsert før 2000)
 • Gips
 • Isolasjon

Videre behandling av blandet avfall

Kvalitetssikres og sorteres til ulike fraksjoner som går videre til material- eller energigjenvinning. Det som ikke kan gjenvinnes deponeres. Ragn-Sells leverer brennbart avfall kun til godkjente forbrenningsanlegg med alle nødvendige tillatelser for å motta det aktuelle avfallet. Våre samarbeidspartnere for forbrenning av avfall befinner seg i Norge og i Sverige.

Annet

Glødepærer uten farlige stoffer kan også sorteres som blandet avfall ved små mengder. Fiberoptisk kabel er EE-avfall som ikke kan gjenvinnes, og kan sorteres som blandet avfall. Kebony wood, Møre Royal og annet Royal impregnert trevirke sorteres som blandet avfall. Vinylbelegg/ gulvbelegg produsert etter år 2000 inneholder som regel ikke ftalater, det kan sorteres som blandet avfall, ved tvil skal det analyseres. Det er avfallsbesitter sitt ansvar å dokumentere at gulvbelegget ikke inneholder ftalater. Andre typer avfall som kan sorteres i blandet avfall: Møbler, hagemøbler, trevirke, papp, papir, stroppebånd, sponplater, bleier, kabeltrommel med metall, asfaltplater, vindsperre, fiberduker, skum til fjernvarmerør, vannfast gulvspon produsert etter 2003, kompositt, plexiglass, bølgeblikkplater, MDF-plater, varmtvannsbereder uten kolbe, glassbyggerstein, glassfiber, ny sprøyteisolasjon, takpapp, takshingel m.m.

Avfallsstoffnummer 9912
Avfallstype Blandet avfall (restavfall)