Blandet avfall

Mixed waste

Her finner du informasjon om blandet avfall (restavfall). Du kan også laste ned utskriftsvennlig sorteringsmerke som PDF, dette kan henges opp for å hjelpe de ansatte med å sortere. Dersom du sorterer blandet avfall i avfallssekker skal disse være gjennomsiktige/transparente, avvik vil bli gebyrlagt.

Blandet avfall - restavfall
Blandet avfall - restavfall
Bilde av blandet avfall.
Avfallsgruppe

Blandede avfallstyper

Fraksjonsnummer

9912

Dokumenter for nedlastning
Ja takk blandet avfall Ja
 • Avfall som ikke skal kastes i rene fraksjoner eller som brennbart avfall
Nei takk blandet avfall Nei
 • Alle typer batterier
 • Annet farlig avfall (maling, impregnert trevirke o.l.)
 • Avfall i fargetette plastsekker
 • Elektrisk og elektronisk avfall
 • Dekk
 • Matavfall
 • Flytende avfall
 • Masser (fliser, jord, stein, takstein, betong o.l.)
 • Vinduer produsert mellom 1965 og 2005
 • Gulvbelegg som inneholder Ftalater (produsert før 2000)
 • Gips
 • Isolasjon

Videre behandling av blandet avfall

Kvalitetssikres og sorteres til ulike fraksjoner som går videre til material- eller energigjenvinning. Det som ikke kan gjenvinnes deponeres. Ragn-Sells leverer brennbart avfall kun til godkjente forbrenningsanlegg med alle nødvendige tillatelser for å motta det aktuelle avfallet. Våre samarbeidspartnere for forbrenning av avfall befinner seg i Norge og i Sverige.

Her kan du laste ned et nyttig sorteringsskriv skreddersydd for boligselskaper og andre som skal arrangere dugnad.

Sorteringsmateriell

Her kan du laste ned et skriv for blandet avfall som kan distribueres i forbindelse med dugnad (PDF).

Generell informasjon

Annet

Glødepærer uten farlige stoffer kan også sorteres som blandet avfall ved små mengder. Fiberoptisk kabel er EE-avfall som ikke kan gjenvinnes, og kan sorteres som blandet avfall. Kebony wood, Møre Royal og annet Royal impregnert trevirke sorteres som blandet avfall. Vinylbelegg/ gulvbelegg produsert etter år 2000 inneholder som regel ikke ftalater, det kan sorteres som blandet avfall, ved tvil skal det analyseres. Det er avfallsbesitter sitt ansvar å dokumentere at gulvbelegget ikke inneholder ftalater. Andre typer avfall som kan sorteres i blandet avfall: Møbler, hagemøbler, trevirke, papp, papir, stroppebånd, sponplater, bleier, kabeltrommel med metall, asfaltplater, vindsperre, fiberduker, skum til fjernvarmerør, vannfast gulvspon produsert etter 2003, kompositt, plexiglass, bølgeblikkplater, MDF-plater, varmtvannsbereder uten kolbe, glassbyggerstein, glassfiber, ny sprøyteisolasjon, takpapp, takshingel m.m.

Fraksjonsnummer 9912
Avfallstype Blandet avfall (restavfall)