Oversikt over EE-avfall.

Avfallstyper EE-avfall

Her finner du en oversikt over avfallstyper tilknyttet kategorien EE-avfall. Trykk deg inn på relevant avfallstype, her finner du informasjon om kildesortering av avfallstypen/fraksjonen. I tillegg er også avfallstoffnummer, bilder, skilt for nedlastning m.m tilgjengelig.