Søk etter avfallstyper

Skriv inn avfallstypen eller avfallsnummeret du vil finne mer informasjon om i søkefeltet.

Papir til makulering

Paper for shredding

Her finner du informasjon om papir til makulering (også kalt makulatur eller sikkerhetsmakulering). Du kan også laste ned utskriftsvennlig fraksjonsmerke som PDF, dette kan henges opp for å hjelpe de ansatte med å sortere.

Papir til makulering
Bilde av papir til makulering - sikkerhetsmakulering.

1261

Last ned fraksjonsmerke for Papir til makulering
Fraksjonsmerke/skilt

pdf, 62,85 kb

Ja takk papir til makulering

  • Kontorpapir som skal makuleres

Nei takk papir til makulering

  • Trykksaker (aviser og blader)
  • Papp og kartong
  • Permer
  • Fuktig papir
  • Laminater og produkter som inneholder plast

Videre behandling av papir til makulering

Fraktes i låst eller plombert beholder til godkjent makuleringsanlegg, hvor papiret kvernes ned slik at dokumenter ikke kan leses. Returpapir selges som råvare til ny papirproduksjon. Alternativt kan papiret makuleres gjennom forbrenning i et avfallsforbrenningsanlegg.

Papirfibre kan i gjennomsnitt gjenvinnes 7 ganger før fibrene er blitt så små at de ikke lenger er egnet for papirproduksjon. Ragn-Sells leverer returpapir til en rekke papirfabrikker i Europa og i Asia. Alle fabrikkene har de nødvendige tillatelser for å benytte returpapir som råvare. Fabrikker utenfor Europa følges særskilt opp for å sikre at de oppfyller Ragn-Sells sine krav til arbeidsmiljø, HMS og Ragn-Sells` Code Of Conduct.

Avfallsstoffnummer 1261
Avfallstype Papir til makulering