Papir til makulering

Paper for shredding

Her finner du informasjon om avfallstypen papir til makulering. Du kan også laste ned utskriftsvennlig sorteringsmerke som PDF.

Papir til makulering
Papir til makulering
Bilde av papir til makulering.
Avfallsgruppe

Papir, papp og kartong

Fraksjonsnummer

1261

Dokumenter for nedlastning
Ja takk papir til makulering Ja
 • Kontorpapir som skal makuleres
Nei takk papir til makulering Nei
 • Trykksaker (aviser og blader)
 • Papp og kartong
 • Permer
 • Fuktig papir
 • Laminater og produkter som inneholder plast
 • EE-avfall og digitalt media
 • Elektroniske gratulasjonskort
 • Skilleark av plast
 • Plastlommer
 • Alle typer batterier

Videre behandling av papir til makulering

Fraktes i låst eller plombert beholder til godkjent makuleringsanlegg, hvor papiret kvernes ned slik at dokumenter ikke kan leses. Returpapir selges som råvare til ny papirproduksjon. Alternativt kan papiret makuleres gjennom forbrenning i et avfallsforbrenningsanlegg.

Papir, papp og kartong i kretsløpet

Papirfibre kan i gjennomsnitt gjenvinnes 7 ganger før fibrene har blitt så små at de ikke lenger er egnet for papirproduksjon. Ragn-Sells leverer returpapir til en rekke papirfabrikker i Europa og Asia. Alle fabrikkene har de nødvendige tillatelsene for å benytte returpapir som råvare. Fabrikker utenfor Europa følges særskilt opp for å sikre at de oppfyller Ragn-Sells sine krav til arbeidsmiljø og HMS, samt arbeider i henhold til Ragn-Sells sin Code Of Conduct

Generell informasjon

Fraksjonsnummer 1261
Avfallstype Papir til makulering

Utstyr for papir til makulering