Deklarering av farlig avfall.

Elektronisk deklarering av farlig avfall

Alt farlig avfall deklareres digitalt, dette er nå den eneste muligheten. Ragn-Sells kan ta seg av dette for din bedrift, dersom du delegerer dette ansvaret til oss på Avfallsdeklarering.no.

Hva skal deklareres?

Avfall som er klassifisert som farlig og/eller radioaktivt skal deklareres. Avfall som verken er farlig eller radioaktivt, smittefarlig avfall, ordinært avfall, kasserte eksplosiver skal ikke registreres i denne databasen.

Viktig informasjon om deklarering av farlig avfall

Avfallsforskriften (kapittel 11 og 16) stiller krav om at virksomheter som har leveringsplikt for farlig og eller radioaktivt avfall, skal gi tilstrekkelige opplysninger om avfallet ved levering (jf. §§11-12 og 16-9). Det skal derfor fylles ut et deklarasjonsskjema som er godkjent av Miljødirektoratet og Statens Strålevern.

Store og små virksomheter skal levere sitt farlige og/eller radioaktive avfall til en virksomhet som har tillatelse til å ta imot det. Avfallet skal deklareres ved levering. Mengde farlig avfall over 1 kg skal leveres minst én gang i året.

Husholdninger og privatpersoner skal levere sitt farlige avfall til den kommunale innsamlingsordningen, og trenger ikke å deklarere avfallet ved levering, men skal gi opplysninger om hva avfallet består av.

Deklarering av farlig avfall - nyttige lenker

Administrerende direktør/daglig leder definerer administratorer i Altinn. Administratorer kan delegere rollen som sluttbruker i administrasjonsmodulen på Avfallsdeklarering.no. Alle som er administratorer eller sluttbrukere kan deklarere avfall på vegne av bedriften i deklarasjonsmodulen på Avfallsdeklarering.no.