Elektronisk deklarering av farlig avfall

Alt farlig avfall deklareres digitalt, dette er nå den eneste muligheten. Ragn-Sells kan ta seg av dette for din bedrift, dersom du delegerer dette ansvaret til oss på avfallsdeklarering.no.

Hva skal deklareres?

Avfall som er klassifisert som farlig og/eller radioaktivt skal deklareres. Avfall som verken er farlig eller radioaktivt, smittefarlig avfall, ordinært avfall, kasserte eksplosiver skal ikke registreres i denne databasen.

Viktig informasjon om deklarering av farlig avfall

Avfallsforskriften (kapittel 11 og 16) stiller krav om at virksomheter som har leveringsplikt for farlig og eller radioaktivt avfall, skal gi tilstrekkelige opplysninger om avfallet ved levering (jf. §§11-12 og 16-9). Det skal derfor fylles ut et deklarasjonsskjema som er godkjent av Miljødirektoratet og Statens Strålevern.

Store og små virksomheter skal levere sitt farlige- eller radioaktive avfall til en virksomhet som har tillatelse til å ta det i mot. Avfallet skal deklareres ved levering. Mengde farlig avfall over 1 kg skal leveres minst én gang i året.

Husholdninger og privatpersoner skal levere sitt farlige avfall gjennom den kommunale innsamlingsordningen, de trenger ikke å deklarere avfallet ved levering, men skal gi opplysninger om hva avfallet består av.

Nyttige lenker deklarering av farlig avfall

Administrerende direktør eller daglig leder definerer administratorer i Altinn. Administratorer kan delegere rollen som sluttbruker i administrasjonsmodulen på Avfallsdeklarering.no. Alle som er administratorer eller sluttbrukere kan deklarere avfall på vegne av bedriften i deklarasjonsmodulen på Avfallsdeklarering.no.

Farlig avfall

Farlig avfall

Vi tilbyr en rekke tjenester innenfor farlig avfall som dekker de fleste behov. Finn ut mer om farlig avfall her.

Guide for kildesortering av farlig avfall

Kildesortering

I vår guide for kildesortering finner du en oversikt med farlige avfallstyper og mer informasjon om disse.

Produkter og utstyr for farlig avfall

Utstyr

I vår oversikt med produkter og utstyr finner du utstyr som skal benyttes ved oppbevaring og behandling av farlig avfall.

Ønsker du hjelp med elektronisk deklarering?

Ragn-Sells kan hjelpe din bedrift med elektronisk deklarering av farlig avfall. For å komme i gang må din bedrift først gi oss fullmakt på Avfalldeklarering.no. Du må logge deg inn på denne tjenesten med BANKID, og følge videre instrukser for å gi oss fullmakt. Når det er gjort kan du kontakte oss ved å fylle ut skjemaet nedenfor.

Har din bedrift gitt oss fullmakt på Avfallsdeklarering.no?
Det oppstod en feil under henting av captcha-bilde

Ragn-Sells lagrer og bruker opplysningene du fyller inn i dette skjemaet slik at vi kan svare på din henvendelse, utføre kredittsjekk og eventuelt muliggjøre leveranse av en bestilling.

Les hvordan Ragn-Sells håndterer personopplysninger (åpnes i nytt vindu)

Ragn-Sells lagrer og bruker opplysningene du fyller inn i dette skjemaet slik at vi kan svare på din henvendelse, utføre kredittsjekk og eventuelt muliggjøre leveranse av en bestilling.

Les hvordan Ragn-Sells håndterer personopplysninger (åpnes i nytt vindu)