Guide sortering

Søk etter avfallstyper med søkefeltet.

Avfallstyper risiko og smittefarlig avfall

Her finner du en oversikt over avfallstyper tilknyttet kategorien risiko og smittefarlig avfall. Trykk deg inn på relevant avfallstype, her finner du informasjon om kildesortering av avfallstypen/fraksjonen. I tillegg er også avfallstoffnummer, bilder, skilt for nedlastning m.m tilgjengelig.

Viktig info om risiko og smittefarlig avfall

For å skjerme omgivelsene for smitterisiko frakter vi denne typen avfall rett til godkjent anlegg for destruksjon (energigjenvinning).