Søk etter avfallstyper

Skriv inn avfallstypen eller avfallsnummeret du vil finne mer informasjon om i søkefeltet.

Medisinavfall

Medical waste

Her finner du informasjon om avfallstypen medisinavfall. Medisinavfall må ikke forveksles med termen "medisinsk avfall" som ofte brukes for smittefarlig avfall.

Medisinavfall
Bilde av medisinavfall.

6101

Last ned fraksjonsmerke for Medisinavfall
Fraksjonsmerke/skilt

pdf, 71,27 kb

Ja takk medisinavfall

  • Medisiner i flytende eller fast form
  • Emballerte brukte og kasserte legemidler
  • Rester av legemidler i sprøyter, infusjonsposer, ampuller o.l

Nei takk medisinavfall

  • Smittefarlig avfall
  • Alle andre typer avfall

Videre behandling av medisinavfall

Sendes direkte til destruksjon i forbrenningsanlegg med alle nødvendige tillatelser for å motta denne typen avfall.

Annet

Medisinavfall er ikke farlig avfall og ikke farlig gods, men håndtering av denne typen avfall er underlagt særskilte krav. Det er viktig at medisinavfall emballeres forsvarlig, og merkes godt. Det må sikres godt mot uvedkommende, og så snart som mulig leveres til destruksjon.

Avfallsstoffnummer 6101
Avfallstype Medisinavfall