Søk etter avfallstyper

Skriv inn avfallstypen eller avfallsnummeret du vil finne mer informasjon om i søkefeltet.

Smittefarlig avfall

Infectious waste

Her finner du informasjon om avfallstypen smittefarlig avfall. Du kan også laste ned utskriftsvennlig fraksjonsmerke som PDF, dette kan henges opp for å hjelpe de ansatte med å sortere.

Smittefarlig avfall
Bilde av smittefarlig avfall.

6003

Last ned fraksjonsmerke for Smittefarlig avfall
Fraksjonsmerke/skilt

pdf, 69,96 kb

Ja takk smittefarlig avfall

  • Materiale som inneholder kroppsvæsker
  • Blodbefengt avfall
  • Patologisk avfall

Nei takk smittefarlig avfall

  • Stikkende og skjærende avfall
  • Andre avfallstyper

Videre behandling av smittefarlig avfall

Smittefarlig avfall destrueres gjennom forbrenning på anlegg som er godkjent for å håndtere denne typen avfall. Avfallet inngår dermed i energigjenvinning til fjernvarme.

Annet

Må pakkes inn i emballasje som er tolags. For å skjerme omgivelsene for smitterisiko frakter vi denne typen avfall rett til godkjent anlegg for destruksjon (energigjenvinning).

Avfallsstoffnummer 6003
Avfallstype Smittefarlig avfall