Smittefarlig avfall

Infectious waste

Her finner du informasjon om avfallstypen smittefarlig avfall. Du kan også laste ned utskriftsvennlig sorteringsmerke som PDF.

Smittefarlig avfall
Smittefarlig avfall
Bilde av smittefarlig avfall.
Avfallsgruppe

Risiko og smittefarlig avfall

Fraksjonsnummer

6003

Dokumenter for nedlastning
Ja takk smittefarlig avfall Ja
  • Materiale som inneholder kroppsvæsker
  • Blodbefengt avfall
  • Patologisk avfall
Nei takk smittefarlig avfall Nei
  • Stikkende og skjærende avfall
  • Andre avfallstyper

Videre behandling av smittefarlig avfall

Smittefarlig avfall destrueres gjennom forbrenning på anlegg som er godkjent for å håndtere denne typen avfall. Avfallet inngår dermed i energigjenvinning til fjernvarme.

 VacuSan vakuum maskin

VacuSan

VacuSan vakuum maskin forbedrer lukt og hygiene ved behandling av smittefarlig avfall. Her finner du mer informasjon om maskinen.

Generell informasjon

Annet

Smittefarlig avfall pakkes inn i emballasje som er tolags. For å skjerme omgivelsene for smitterisiko frakter vi denne typen avfall rett til godkjent anlegg for destruksjon (energigjenvinning).

Fraksjonsnummer 6003
Avfallstype Smittefarlig avfall