Søk etter avfallstyper

Skriv inn avfallstypen eller avfallsnummeret du vil finne mer informasjon om i søkefeltet.

Stikkende og skjærende avfall

Stinging and cutting waste

Her finner du informasjon om avfallstypen stikkende og skjærende avfall. Du kan også laste ned utskriftsvennlig fraksjonsmerke som PDF, dette kan henges opp for å hjelpe de ansatte med å sortere.

Stikkende og skjærende avfall
Bilde av stikkende og skjærende avfall.

6003

Last ned fraksjonsmerke for Stikkende og skjærende avfall
Fraksjonsmerke/skilt

pdf, 70,60 kb

Ja takk stikkende og skjærende avfall

  • Blodbefengt avfall
  • Sprøyter
  • Kanyler
  • Kniver og skalpeller
  • Annet stikkende og skjærende avfall

Nei takk stikkende og skjærende avfall

  • Andre avfallstyper

Videre behandling av stikkende og skjærende avfall

Stikkende og skjærende avfall destrueres gjennom forbrenning på anlegg som er godkjent for å håndtere denne typen avfall. Avfallet inngår dermed i energigjenvinning til fjernvarme.

Annet

Samles inn i UN-godkjente gule bokser i ulike størrelser, boksene skal være tydelig merket med innhold. For å skjerme omgivelsene for smitterisiko frakter vi denne typen avfall rett til godkjent anlegg for destruksjon (energigjenvinning).

Avfallsstoffnummer 6003
Avfallstype Stikkende og skjærende avfall