Stikkende og skjærende avfall

Stinging and cutting waste

Her finner du informasjon om avfallstypen stikkende og skjærende avfall. Du kan også laste ned utskriftsvennlig sorteringsmerke som PDF.

Stikkende og skjærende avfall
Stikkende og skjærende avfall
Bilde av stikkende og skjærende avfall.
Avfallsgruppe

Risiko og smittefarlig avfall

Fraksjonsnummer

6003

Dokumenter for nedlastning
Ja takk stikkende og skjærende avfall Ja
  • Blodbefengt avfall
  • Sprøyter
  • Kanyler
  • Kniver og skalpeller
  • Annet stikkende og skjærende avfall
Nei takk stikkende og skjærende avfall Nei
  • Andre avfallstyper

Videre behandling av stikkende og skjærende avfall

Stikkende og skjærende avfall destrueres gjennom forbrenning på anlegg som er godkjent for å håndtere denne typen avfall. Avfallet inngår dermed i energigjenvinning til fjernvarme.

Annet

Stikkende og skjærende avfall samles inn i UN-godkjente gule bokser i ulike størrelser, boksene skal være tydelig merket med innhold. For å skjerme omgivelsene for smitterisiko frakter vi denne typen avfall rett til godkjent anlegg for destruksjon (energigjenvinning).

Fraksjonsnummer 6003
Avfallstype Stikkende og skjærende avfall