Emballert matavfall

Packaged food waste

Her finner du informasjon om avfallstypen emballert matavfall. Du kan også laste ned utskriftsvennlig sorteringsmerke som PDF.

Emballert matavfall
Emballert matavfall
Bilde av emballert matavfall.
Avfallsgruppe

Våtorganisk avfall

Fraksjonsnummer

1112

Dokumenter for nedlastning
Ja takk emballert matavfall Ja
  • Matavfall
  • Matavfall i original emballasje fra fabrikk/produsent
  • Kun emballasje som er i direkte kontakt med matvarene er tillatt
  • Sekker i beholder for matavfall, må være spesiallaget for formålet
Nei takk emballert matavfall Nei
  • All emballasje som ikke er i direkte kontakt med matvarene, for eksempel pappesker, plastposer, plastfolie og liknende
  • All annen emballasje enn original emballasje fra fabrikk/produsent

Videre behandling av emballert matavfall

Emballert matavfall leveres til anlegg for prosessering slik at emballasje og organisk avfall separeres. Det organiske avfallet inngår i produksjon av biogass, mens emballasjen energigjenvinnes. Biogassen kan senere oppgraderes og nyttes som drivstoff for kjøretøy. Mange busser og renovasjonsbiler går allerede på biogass produsert av matavfall. NB: Materialer som plast i organisk avfall skaper problemer for god produksjon av bio-produkter som biogass m.m.

Fraksjonsnummer 1112
Avfallstype Emballert matavfall