Emballert matavfall

Packaged food waste

Her finner du informasjon om avfallstypen emballert matavfall. Du kan også laste ned utskriftsvennlig sorteringsmerke som PDF.

Emballert matavfall
Emballert matavfall
Bilde av emballert matavfall.
Avfallsgruppe

Våtorganisk avfall

Fraksjonsnummer

1112

Dokumenter for nedlastning
Ja takk emballert matavfall Ja
  • Matavfall
  • Matavfall i original emballasje fra fabrikk/produsent
  • Kun emballasje som er i direkte kontakt med matvarene er tillatt
  • Sekker i beholder for matavfall, må være spesiallaget for formålet
Nei takk emballert matavfall Nei
  • All emballasje som ikke er i direkte kontakt med matvarene, for eksempel pappesker, plastposer, plastfolie og liknende
  • All annen emballasje enn original emballasje fra fabrikk/produsent

Videre behandling av emballert matavfall

Emballert matavfall leveres til anlegg for prosessering slik at emballasje og organisk avfall separeres. Det organiske avfallet sendes til en av våre samarbeidspartnere for gjenvinning, hvor det produseres biogass, biogjødsel og andre bioprodukter. Emballasjen energigjenvinnes.

Noen eksempler på samarbeidspartnere:

  • I Vestfold leverer Ragn-Sells matavfall til Den Magiske Fabrikkenhvor det gjenvinnes til biogjødsel og biogass
  • I Stor-Oslo leverer Ragn-Sells matavfall til Norsk Matreturhvor det gjenvinnes til bioprodukter og biogass
  • I Vestland fylke leverer vi matavfall til Miljøfor hvor det gjenvinnes til bioprodukter

Generell informasjon

Fraksjonsnummer 1112
Avfallstype Emballert matavfall