Hva er vrakpant?

Vrakpant er en panteordning for bil, og er et tiltak for at flere skal levere biler til gjenvinning i stedet for at de blir stående ute til skade for miljøet.

Per dags dato er vrakpanten på 3000,-, som blir utbetalt når du leverer inn et bilvrak til gjenvinning på en godkjent vrakplass. Mange mottak for bilvrak utbetaler vrakpanten kontant, og får senere refundert dette fra skatteetaten. Andre kan ha varierende oppgjørsmetoder, hør med ditt lokale mottak hvilken praksis de har. Alle Ragn-Sells sine mottak er godkjente, vi sørger for en miljøvennlig avslutning.

NB: Biler som ikke har vært registrert / påskiltet etter 1. januar 1977 inngår ikke i vrakpantordningen.

Årsavgift og vrakpant

Fra og med 2018 vil årsavgiften inkluderes i forsikringspremie for biler. Av den grunn vil ikke årsavgiften refunderes ved vraking av bil innen 20. mars (hele årsavgiften) eller 30.juni (halve årsavgiften) slik som i 2017. Det vil si at det er kun vrakpant som utbetales uansett når på året bilen vrakes.

Historikk vrakpant

Ordningen med vrakpant ble i 1978 innført for å få bort bilvrak som stod plassert rundt omkring. Fra 1. januar 2016 har Skatteetaten hatt ansvaret for utbetaling av vrakpant. Til og med 2015 hadde Tollvesenet dette ansvaret. For deg som leverer bilen din til vraking, vil dette ikke ha noen innvirkning. Mottaket leverer inn vrakmeldingen for deg og tar seg av det administrative. Har du spørsmål om levering av bilvrak, ta kontakt med ditt nærmeste mottak for bilvrak.