Her finner du informasjon om vrakpant på bil.

Hva er vrakpant?

Vrakpant er en panteordning for bil, og er et tiltak for at flere skal gjenvinne ødelagte/gamle biler istedenfor at de skal stå å skade miljøet.

Per dags dato er vrakpanten på 3000,-, som blir utbetalt når du leverer inn et bilvrak til gjenvinning på en godkjent vrakplass. Endel bilopphuggerier utbetaler vrakpanten kontant, og får senere refundert dette fra skatteetaten. Andre bilopphuggerier kan ha varierende oppgjørsmetoder, hør med ditt lokale bilopphuggeri hvordan praksis de har.

Alle våre bilopphuggerier er godkjent og vi sørger for en miljøvennlig avslutning. Vrakbiler som ikke inngår i denne ordningen er biler som ikke har vært registrert / påskiltet etter 1. januar 1977.

Årsavgift og vrakpant

Fra og med 2018 vil årsavgiften inkluderes i forsikringspremie for biler. Av den grunn vil ikke årsavgiften refunderes ved vraking av bil innen 20. mars (hele årsavgiften) eller 30.juni (halve årsavgiften) slik som i 2017. Det vil si at det er kun vrakpant som utbetales uansett når på året bilen vrakes.

Historikk vrakpant

Ordningen med vrakpant ble i 1978 innført for å få bort bilvrak som sto plassert rundt omkring. Fra 1. januar 2016 har Skatteetaten hatt ansvaret for utbetaling av vrakpant. Til og med 2015 hadde Tollvesenet dette ansvaret. For deg som leverer bilen din til vraking, vil dette ikke ha noen innvirkning. Bilopphuggeriet leverer inn vrakmeldingen for deg og tar seg av det administrative. Har du spørsmål om levering av bilvrak, ta kontakt med ditt nærmeste bilopphuggeri.