Produktsøk

Søk etter produkter og utstyr i søkefeltet.

Containere

Vi har containere til alle formål, her finner du en oversikt med vårt utvalg.

5m3 container

5m3 åpen byggecontainer benyttes til masser som jord, stein, betong, takstein o.l.

8m3 container

8m3 åpen sertifisert liftcontainer benyttes på byggeplasser, og er tilpasset løft med kran.

10m3 container åpen

10m3 åpen liftcontainer er en anvendelig container som kan benyttes til mange ulike typer avfall.

10m3 container lukket lift

10m3 lukket liftcontainer er en låsbar container som er beregnet for vanlig avfall.

10m3 container lukket baklaster

10m3 lukket baklastercontainer (kombi) er en låsbar container som primært benyttes til papp, papir og blandet avfall og tømmes med rutegående komprimatorbil.

20m3 container åpen

20m3 åpen krokcontainer er en kraftig avstivet container som kan benyttes til mange ulike typer avfall.

30m3 container åpen

30m3 åpen krokcontainer er en kraftig avstivet container som kan benyttes til mange ulike typer avfall.

35m3 container åpen

35m3 åpen krokcontainer er en kraftig avstivet container som kan benyttes til mange ulike typer avfall.

Container for EE-avfall (EE-bur)

Solid bur som er konstruert for innsamling av elektrisk og elektronisk avfall. Kan legges sammen når det ikke er i bruk.

Vippecontainer 1200 liter

Vippecontainer er beregnet for bruk med truck, og er selvtømmende med automatisk tipping, retur og låsing.