5m3 container

5m3 åpen byggecontainer benyttes til masser som jord, stein, betong, takstein o.l.

Om 5m3 container

5m3 container benyttes til masser og settes ut med liftbil. Bilen trenger 10 meter for å sette fra seg containeren. Bredde på eventuelle porter/passasjer må være minst 3 meter, og takhøyde minst 4 meter.

Spesifikasjoner

1,96m x 1,00m x 3,45m (kan variere)
700 kg
3000 kg
5m3
Grønn
Nei
Åpen
Containere