Fareseddel til merking av farlig gods

Gods som inneholder forskjellige farlige stoffer og gjenstander skal merkes med faresedler.

Om fareseddel til merking av farlig gods

Vi har faresedler til alle typer farlig avfall. I bildet ser du noen eksempler, ta kontakt dersom din bedrift har behov for faresedler.

Spesifikasjoner

0910032
100mm x 100mm
Utstyr farlig avfall