Produktsøk

Søk etter produkter og utstyr i søkefeltet.

Utstyr og produkter farlig avfall

Vi tilbyr et bredt utvalg av produkter, utstyr og beholdere for farlig avfall.

Rødboks med innkastlokk 25 liter

Rødboks med innkastlokk 25 liter benyttes til usorterte småbatterier, småpærer eller småelektronikk.

Rødboks UN-godkjent 30 liter

Rødboks UN-godkjent 30 liter benyttes til ADR-klassifisert farlig avfall.

FarligEnkelt™ miljøskap 1

FarligEnkelt™ miljøskap 1 er utformet i henhold til regelverket for oppbevaring av farlig avfall, og passer for bedrifter med lav mengde farlig avfall.

FarligEnkelt™ miljøskap 2

FarligEnkelt™ miljøskap 2 er utformet i henhold til regelverket for oppbevaring av farlig avfall, og passer for bedrifter som har flere fraksjoner farlig avfall.

FarligEnkelt™ miljøskap 3

FarligEnkelt™ miljøskap 3 er utformet i henhold til regelverket for oppbevaring av farlig avfall, og passer for bedrifter med høyere volum og flere fraksjoner farlig avfall.

VeldigEnkelt™ miljøskap 4

VeldigEnkelt™ miljøskap 4 er utformet i henhold til regelverket for oppbevaring av farlig avfall, og passer for bedrifter som har flere og store fraksjoner farlig avfall.

VeldigEnkelt™ miljøskap 5

VeldigEnkelt™ miljøskap 5 er utformet i henhold til regelverket for oppbevaring av farlig avfall, og passer for bedrifter som har flere og store fraksjoner farlig avfall.

Spilloljetank 1000 liter

FarligEnkelt™ spilloljetank 1000 liter er utformet i henhold til regelverket for oppbevaring av farlig avfall, og sørger for trygg oppbevaring av den brukte oljen hos din bedrift.

Spilloljetank 2000 liter

FarligEnkelt™ spilloljetank 2000 liter er utformet i henhold til regelverket for oppbevaring av farlig avfall, og sørger for trygg oppbevaring av den brukte oljen hos din bedrift.

IBC 1000 liter brukt

IBC 1000 liter brukt er ikke rengjort og benyttes til flytende farlig avfall.

IBC 1000 liter oppskjært

IBC 1000 liter oppskjært har avskjært topp og benyttes for det meste til småkolli med maling.

IBC 1000 liter rekondisjonert

IBC 1000 liter rekondisjonert er rengjort og kontrollert og benyttes til flytende farlig avfall.

Kjemieske med innersekk 38 liter

Kjemieske av papp med sort innersekk 38 liter for farlig avfall som benyttes til avfall fra laboratorier.

Stålfat 60 liter med klemring

Stålfat 60 liter med klemring for fast avfall benyttes til avfall som ikke er flytende, småkolli med kanner o.l.

Stålfat 210 liter med spuns

Stålfat 210 liter med spuns for flytende avfall er UN-godkjent og har åpning for trakt i lokket.

Stålfat 210 liter kombi

Stålfat 210 liter kombi med klemring og åpning for trakt i lokket er UN-godkjent og kan brukes til fast og flytende avfall.

Plastfat 220 liter med klemring

Plastfat 220 liter med klemring er UN-godkjent og brukes som regel til fast avfall som småbatterier.

Plastkanne 10 liter med kork

Plastkanne 10 liter med kork er UN-godkjent og benyttes for det meste til flytende avfall fra laboratorier.

Teleskopeske for lysstoffrør

Teleskopeske laget av papp for brukte lysstoffrør leveres flatpakket i 2 deler.

Pallekarm

Pallekarm som passer til europall benyttes til levering av farlig avfall som for eksempel malingsspann.

Papplate til pallekarm

Papplate som passer til pallekarm benyttes i bunn ved levering av for eksempel maling.

Etikett for Farlig Avfall

Etikett for Farlig Avfall benyttes til merking og sporing av avfall som skal transporteres.

Fareseddel til merking av farlig gods

Gods som inneholder forskjellige farlige stoffer og gjenstander skal merkes med faresedler.

NFFA-veilederen 2021-2023

NFFA-veilederen 2021-2023 er et komplett og pålitelig hjelpemiddel for deklarering og transport av farlig avfall.

Absorbent Safesorb granulat

Absorbent Safesorb lettbetonggranulat passer til absorbering av alle væsker bortsett fra syre.

Instazorb absorbent

Instazorb er et unikt og 100% naturlig absorbent som absorberer, tørker, avfetter og rengjør.