NFFA-veilederen 2021-2023

NFFA-veilederen 2021-2023 er et komplett og pålitelig hjelpemiddel for deklarering og transport av farlig avfall.

NFFA-veilederen 2021-2023

Om NFFA-veilederen 2021-2023

Veilederen er et viktig supplement til myndighetenes veiledningsmateriell og avfallsdeklarering.no. Den inneholder viktige oppdateringer og nyheter, det anbefales at tidligere utgaver av veilederen tas ut av bruk.

Spesifikasjoner

Artikkelnummer 0920034
Kategori Produktoversikt, Utstyr farlig avfall