Kundereferanse fra Elverum kommune, som har bestilt produktet VacuSan vakuum maskin gjennom Ragn-Sells.

Vi byttet ut flere av avfallsdunkene våre med VacuSan produktene, det gjør avfallshåndteringen vår mye enklere.

Roar Karlsen, Byggdrifter

Elverum kommune

Her finner du en kundereferanse fra Elverum kommune, som benytter produktet VacuSan vakuum maskin for avfall som kan avgi lukt og spre bakterier. Maskinen forbedrer lukt, hygiene og intern logistikk. Den reduserer også antall transporter og kostnad ved avfallshåndtering.

FNs bærekraftsmål

3.3, 11.6, 12.4, 12.5, 12.7

Arrow up
Denne tjenesten gjør det mulig for oss å samarbeide mot de globale målene ovenfor.

Hindrer vond lukt og spredning av bakterier

Byggdrifter i Elverum kommune Roar Karlsen forteller at kommunen benytter VacuSan for å hindre vond lukt og potensiell spredning av bakterier:

- Vi ønsker å unngå at vond lukt oppstår i forbindelse med avfallet, samt forhindre at det kan oppstå bakteriemiljøer i avfallet som kan spre seg og forårsake smitte. Vi får også mindre luft i avfallsdunkene våre fordi avfallet vakuumeres i posene.

Enklere avfallshåndtering

Elverum kommune valgte å gå til anskaffelse av VacuSan vakuum maskin til flere av sine lokasjoner.

- Vi byttet ut flere av avfallsdunkene våre med VacuSan produktene, det gjør avfallshåndteringen vår mye enklere. VacuSan er enkel i bruk og tar liten plass i forhold til vanlige avfallsdunker, det er også enkelt å vedlikeholde de, forteller Karlsen.

Byggdrifteren i Elverum Kommune opplever renere områder uten lukt, og er svært fornøyd med at Klappy stativene er lette å transportere. Det at posen er lufttett når du tar med deg stativet rundt, minsker sjansen for å spre smitte.

Om Elverum kommune

Elverum ligger i Sør-Østerdal i Østerdalen som deles av elven Glåma. Kommunen består av mye skog, men det er også større flater og kulturlandskap med jordbruksområder i Heradsbygd og Jømna sør for tettstedet Elverum.

VacuSan vakuum maskin.

VacuSan vakuum maskin

VacuSan vakuum maskin forbedrer lukt og hygiene ved behandling av avfall som bleier og annet smittefarlig avfall. Her finner du mer informasjon om maskinen.

Gå til VacuSan