Nordre Land kommune er fornøyd med VacuSan.

De ansatte på omsorgssenteret er så fornøyde at de er livredde for å måtte ga tilbake til gammel løsning uten VacuSan.

Nordre Land kommune

Her finner du en kundereferanse fra Nordre Land kommune, som benytter produktet VacuSan vakuum maskin for smittefarlig avfall og annet avfall som kan avgi lukt. Maskinen forbedrer lukt, hygiene og intern logistikk. Den reduserer også antall transporter og kostnad ved avfallshåndtering.

Hvilke utfordringer hadde Nordre Land kommune?

Leder for bygg og vedlikehold i kommunen Erik Eng forteller at kommunen hadde utfordringer med ubehagelig lukt fra avfallet og mye «luft» i avfallsbeholderne.

- Vi har også hatt utfordringer med smittefarlig avfall under coronatiden. Vi ønsket å finne en god løsning for å hindre smitte, «pakke» avfallet for å fjerne lukt og utnytte hver avfallsbeholder mer, fortsetter han.

Valgte VacuSan

Nordre Land kommune valgte å gå til anskaffelse av VacuSan vakuum maskin til flere av sine lokasjoner.

- Vacusan produktene fører til en mye enklere avfallshåndtering for oss. De fungerer meget bra når det gjelder smittefarlig avfall. Vakuum-maskinen er enkel i bruk og tar liten plass i forhold til vanlige avfallsdunker. I tillegg til at de er lette å flytte, er de også enkle å vedlikeholde, forteller Erik Eng.

Forhindrer lukt og smittespredning

Effekten for kommunen er at ubehagelig lukt på avdelingene er blitt borte. Avfallsvolumet er cirka halvert, som har ført til færre tømminger av container.

- Nå er det mye mer hygienisk for de som håndterer avfallet fra skyllerom og ut til oppsamlingsenheter. VacuSan er også blitt et viktig verktøy for å hindre smittespredning. De ansatte på omsorgssenteret er så fornøyde at de er «livredde» for å måtte gå tilbake til gammel løsning uten VacuSan, avslutter Eng.

Om Nordre Land kommune

Nordre Land er en kommune i Innlandet. Den grenser i nord til Nord-Aurdal og Gausdal, i nordøst mot Lillehammer, i øst mot Gjøvik, i sør mot Søndre Land, i sørvest mot Sør-Aurdal, og i vest mot Etnedal. Kommunen hører til landskapet Land.

 VacuSan vakuum maskin

VacuSan

VacuSan vakuum maskin forbedrer lukt og hygiene ved behandling av smittefarlig avfall. Her finner du mer informasjon om maskinen.